Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Kriget ska diskuteras i skolan

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jag håller överlag med signaturen ”Anti krig och våld” om krig och våld. Det löser inte så mycket, det tar människors liv, det förstör och det är människor som lider och drabbas. Jag håller däremot inte med signaturen om att kriget mellan Israel och Hamas inte ska diskuteras i skolan.

Diskutera inte kriget i skolan

Det viktigt att förstå att skolan inte är en isolerad del av samhället. Krig och konsekvenser av krig försvinner inte om skolan sticker huvudet i sanden. Krig till och med ska diskuteras i skolan. Inte minst, vilket är fallet med kriget mellan Israel och Hamas, när det får en direkt påverkan på skolan. Jag vet inte om så är fallet i Arvikas skolor, men kriget har märkts av i flera klassrum i till exempel Göteborg. Enligt en enkät som SVT gjorde har kriget orsakat både slagsmål och kränkningar. Det ligger i skolans värdegrund och uppdrag att ta itu med denna fråga direkt.

Jag är en legitimerad ämneslärare som är behörig i ämnet samhällskunskap, där internationella relationer är en av kurserna, och i ämnet historia. Jag har undervisat på gymnasienivå. Enligt läroplanen ska eleverna, genom dessa två ämnen, bland annat utveckla kunskaper om, analysera och diskutera samhällsfrågor samt utveckla sin historiska bildning för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden. Under centralt innehåll i några av kurserna står det bland annat: ”Folkrätten i väpnade konflikter”, ”Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter” och ”Betydelsen av historia […] som medel för påverkan i aktuella konflikter”. Det skulle vara snudd på tjänstefel av lärare, åtminstone i samhällskunskap och historia, att inte diskutera kriget mellan Israel och Hamas med eleverna. Undervisningen ska så klart vara saklig och allsidig i enlighet med skolans värdegrund och uppgifter.

Avslutningsvis har jag i mina pågående magister-/masterstudier i ämnesdidaktik på Karlstads universitet tittat närmare på forskningsfältet nyhetsanvändning i ämnet samhällskunskap. Nyhetsbevakning är ett vanligt inslag i samhällskunskapsundervisning både i Sverige (omnämnt som den aktuella timmen redan av 1946 års skolkommission) och internationellt. Mycket pekar på att använda nyheter och på att diskutera aktuella frågor i undervisningen kan fostra mer informerade, kritiskt tänkande och aktivare samhällsmedborgare. Även när det handlar om kontroversiella frågor kan eleverna i bästa fall lära sig att diskutera olika åsikter och lära sig att respektera varandras och andras skilda åsikter. I ljuset av detta bör kriget mellan Israel och Hamas diskuteras i skolan.

Anton Sjöstedt

Kommunpolitiker (L), legitimerad ämneslärare i samhällskunskap och historia samt magister-/masterstudent i ämnesdidaktik

Artikeltaggar

Anton SjöstedtArvikaGöteborgHamasIsraelKarlstads universitetKonflikterKurserLärareSkola och utbildningSVTUndervisning