Hoppa till huvudinnehållet

Kommunen om den planerade bergtäkten: ”Viktiga aspekter saknas”

Publicerad:
Reporter Sonya Cunningham Oldenvik
Sonya Cunningham Oldenvik
sonya.cunningham.oldenvik@arvikanyheter.se
Stjärnan markerar platsen där Brunskogs entreprenad AB vill anlägga en bergtäkt.
Stjärnan markerar platsen där Brunskogs entreprenad AB vill anlägga en bergtäkt. Foto: Sonya Cunningham Oldenvik

Arvika kommun har bjudits in att yttra sig om den planerade bergtäkten i Västra Furtan.

En rad frågetecken behöver dock rätas ut innan ett ställningstagande är aktuellt, är kommunens kontenta.

AN har tidigare rapporterat om en planerad berg- och moräntäkt i Västra Furtan i Brunskog. Ett hundratal boende i området motsätter sig anläggandet, och är oroade för negativa konsekvenser som buller och ökad trafik. Företaget bakom planerna menar dock att verksamheten inte skulle ha någon större påverkan på de boende.

Ortsborna kraftsamlar – kritiska till planerna på bergtäkt: ”Blir på bekostnad av oss”Företaget om bergtäkten: ”Ska besvara alla frågor”

Ett konsultföretag har nu, på uppdrag av Brunskogs entreprenad AB, gett Arvika kommun möjlighet att yttra sig i det samråd som krävs för att kunna göra en tillståndsansökan för den planerade bergtäkten.

Kommunledningsutskottet anser dock att det finns en rad viktiga aspekter som behöver lyftas och utredas innan ett ställningstagande kan bli aktuellt.

Boende i Västra Furtan med omnejd motsätter sig planerna på att anlägga en bergtäkt.
Boende i Västra Furtan med omnejd motsätter sig planerna på att anlägga en bergtäkt. Foto: Sonya Cunningham Oldenvik

Listar saknade aspekter

I svaret till konsultföretaget, som godkändes i kommunledningsutskottet under tisdagsförmiddagen, listas följande aspekter som saknade eller bristfälliga i konsultföretagets samrådshandlingar:

Påverkan på yt- och grundvatten. Utförliga hydro- och hydrogeologiska utredningar bör göras för att fastställa grundvattennivån liksom verksamhetens påverkan på vattenförekomster och brunnar.

• Naturvärdesinventering. En exploatering av denna grad för alltid föranledas av en naturvärdesinventering. I nuläget sägs inget om påverkan på naturvärden i samrådshandlingarna, vare sig i eller utanför den planerade verksamhetsområdet.

Buller. Bullernivåer omnämns men en utförligare utredning bör presenteras, som även tar hänsyn till kumulativa effekter.

Alternativ lokalisering. Miljöbedömningen bör innehålla förslag på alternativa lokaliseringar, liksom alternativa utformningar av verksamheten.

Närheten till bostadsområden är en av anledningarna till oro bland lokalbefolkningen.
Närheten till bostadsområden är en av anledningarna till oro bland lokalbefolkningen. Foto: Sonya Cunningham Oldenvik

Avrinning. Planerad avrinning ska ske till Bytjärn, som är en av Arvikas mest värdefulla fågellokaler. Konsekvenser och påverkan behöver utredas.

Saknade rubriker. I listan över rubriker som miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla saknas behovsbedömning, beskrivning av sociala och ekonomiska effekter, miljökvalitetsnormer, miljömål, efterlevnadsplan och eventuell ekologisk kompensation.

Vattenskyddsområde Racken. Det bör utredas om eventuell påverkan på vattenskyddsområdet Racken, som ligger fem kilometer från den planerade verksamheten.

Utfartsväg. Det bör säkerställas att vägåtkomst är möjlig, då den planerade utfartsvägen är samfälld. Samtliga delägande fastigheter blir berörda och behöver lämna medgivande till en sådan nyttjanderätt.

Barn påverkas indirekt

Under rubriken ”bedömning om barns rättigheter” påpekas också att barn indirekt skulle beröras av verksamheten. I närliggande bostadsområde bor det barn, vars fri- och rörlighet kan påverkas i och med att skogsmark, som idag brukas av de boende, tas i anspråk till förmån för verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade att inte gå ut med ett officiellt yttrande i nuläget, och uppmanar den sökande att utreda frågan mer utförligt.

Mer om den planerade bergtäkten:

Företaget om bergtäkten: ”Ska besvara alla frågor”Ortsborna kraftsamlar – kritiska till planerna på bergtäkt: ”Blir på bekostnad av oss”

Artikeltaggar

ArvikaArvika kommunBrott, lag och rättBrunskogFastigheterSamhälleTillståndTrafikUtredningar

Så här jobbar Arvika Nyheter med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.