Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Satsning på egen personal ökar patientsäkerheten och förbättrar arbetsmiljön

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till Henrik Samuelsson (M)

Struntar majoriteten i konsekvenserna?

När SCV-majoriteten i Region Värmland satsar 30 miljoner extra på våra vårdcentraler så fastnar Moderaternas Henrik Samuelsson i förändringen av kontinuitetsersättningen på mindre än 2,6 miljoner kronor. Det är alltså en ersättning som utgör 0,3 procent av den totala ersättningen till våra viktiga vårdcentraler och som vi nu styr över till att fördelas efter antalet patienter som vårdcentralerna har. I sin vurm för att behålla fler hyrläkare, så är det faktiskt Samuelsson och inte majoriteten som missar att se konsekvenserna och helheten. Sanningen är att denna ersättning har lett till fler hyrläkare med längre kontrakt, inte färre.

Det finns två huvudsakliga anledningar till att minska beroendet av hyrpersonal och de borde vara kända även för Moderaterna. Hyrpersonal är dyrt och patientsäkerheten minskar! I det exceptionellt besvärliga ekonomiska läget som Region Värmland befinner sig i nu måste vi se över alla kostnader. Prognosen för 2023 visar på 837 miljoner i underskott. Stora omställningar görs i vården och en åtgärd som ger god besparingseffekt är att ersätta dyra timmar med mer kostnadseffektiva timmar. Det innebär att vi vill ha fast egen personal som jobbar ordinarie arbetstid och vi vill minska övertid och hyrpersonal.

Det är möjligt och önskvärt att minska antalet hyrläkare inom primärvården. Det är ett måste om primärvården ska fungera bättre för både patienter och personal på sikt. Notan till bemanningsföretagen har ständigt ökat. Vi föredrar istället att i första hand satsa på egen personal. Hyrläkare ska vara ett komplement; inte utgöra basen i primärvården. Men tyvärr är det så det ser ut på många vårdcentraler efter 12 år med Henriks Samuelssons Moderaterna i spetsen för Region Värmland.

Fast läkarkontakt är en framgångsfaktor och det är inte hyrläkare utan tvärt om, en hög andel egen personal som ökar kontinuitet i hälso-och sjukvården. Egen personal som får kompetensutveckling och kan bidra till en stabil arbetsplats med en bättre arbetsmiljö.

Beroende av hyrpersonal måste brytas. I Sverige saknas det 24 miljarder i vården, varav 8 miljarder är hyrkostnader och den utvecklingen har bara ökat de senaste åren. Det ger helt enkelt våra invånare mindre vård för pengarna. Så ser det även ut i Värmland.

Ett annat viktigt område som vi arbetar med i omställningen är att se över våra lokaler. Många är slitna och behöver rustas upp men behöver vi alla kvadratmeter som vi har idag? Kan vi samverka bättre med både egna verksamheter och kommunerna? Vi är övertygade om att det finns stora pengar att spara här och det arbetet behöver göras över hela Värmland.

Vi i SCV-majoriteten vill att våra skattemedel används väl för att värmlänningarna ska få så god och nära vård som möjligt. Satsning på egen personal ökar patientsäkerheten och förbättrar arbetsmiljön.

Daniel Schützer (S)

Jens Östergren (C)

Parvane Assadbegli (V)

Artikeltaggar

CenterpartietDaniel SchützerHenrik SamuelssonHyrläkareJens ÖstergrenModeraternaParvane AssadbegliPrimärvårdRegion VärmlandSocialdemokraternaVårdVård och omsorgVårdcentralerVänsterpartietVärmlands län