Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Så här jobbar vi med gång- och cykelvägarna

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

”Varje år inför arbetet med strategisk plan lämnar vi förslag på nya åtgärder som syftar till att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen”, skriver Ida Svensson.
”Varje år inför arbetet med strategisk plan lämnar vi förslag på nya åtgärder som syftar till att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen”, skriver Ida Svensson. Foto: Anneli Malm

Hej cyklande och gående skattebetalare! Tack för din fråga.

Onödig gång- och cykelväg

Ombyggnad av en gata med separering av gång- och cykeltrafik är en genomtänkt och planerad åtgärd. Arvika kommuns trafik- och mobilitetsprogram beskriver vilka åtgärder som är rekommenderade utifrån nulägesanalys och visionen för trafik- och mobilitet, som i sin tur bygger på Arvika kommuns vision ”Ett Arvika som glöder”. Bryggan över gapet mellan nuläge och vision uppnås genom effekt- och prestationsmål för att uppnå hållbar mobilitet. Det är med detta som grund vi bygger upp en ny cykelplan som möjliggör fortsatt hållbar utveckling.

Redan i den gamla cykelplanen från 2012 fanns Länsmansvägen med som en prioriterad åtgärd och den kommer även i den nya cykelplanen att finnas med som ett prioriterat stråk. Trafikmätningar gjorda under 2022 visar återigen att stråket via Länsmansvägen är välanvänt för gång och cykel och bekräftar behovet. Länsmansvägen byggs om med separerad GC-väg som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd genom väl underbyggd metod och åtgärd som vi vet ökar säkerheten för oskyddade trafikanter.

Varje år inför arbetet med strategisk plan lämnar vi förslag på nya åtgärder som syftar till att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen. När vi utför åtgärder i enlighet med cykelplan inom detaljplanelagt område finns medel för detta i kommunens investeringsbudget. För de åtgärderna söker vi statligt stöd så de blir oftast delfinansierade ur den regionala potten med 50 procent. Det ska inte förväxlas med driftmedel för att laga hål i asfalten.

Exempel på nyligen ombyggda gator är Jakobsgatan, Magasinsgatan, Borggatan och Solviksvägen. Exempel på kommande projekt är Domarevägen och Tingsgatan. Så till din fråga: ”Vad hoppas man uppnå med detta?” Enkelt sammanfattat: 1. Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 2. Bättre folkhälsa 3. Minskad klimatpåverkan. Hoppas att detta gett dig lite mer klarhet i hur vi jobbar med att utveckla gång- och cykelinfrastrukturen i Arvika.

Ida Svensson

Samhällsbyggnadschef

Artikeltaggar

ArvikaArvika kommunGång- och cykelvägIda SvenssonMagasinsgatanTrafikTrafikanterÅtgärder