Hoppa till huvudinnehållet

Politiker i Eda - ta ert skolansvar nu

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Skolan står under stor press med i praktiken krav på nedskärningar eller ”effektiviseringar” varje år. Det vilar ett tungt ansvar på våra lokala politiker att agera för att bryta den utvecklingen. Sveriges Lärare kräver ett ansvarstagande kopplat till skolsektorn – och det är ni politiker som har det konkreta dagliga ansvaret för skolan idag.

Sedan årsskiftet finns det nya fackförbundet Sveriges Lärare med cirka 300 000 medlemmar. Vi är många som står enade. Självklart även i Eda!

Vi samlar nu oss kring ett antal frågor för att få till nödvändiga förändringar. Vi arbetar för:

1 En mer likvärdig skola och förskola för alla barn och elever.

2 Att krafttag görs för att stärka lärares arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen så att personalen önskar stanna kvar, och ny personal söker sig till oss.

3 Att hela skolsektorn prioriteras under hela mandatperioden.

4 Att politikerna i Eda ser till så att undervisningen kan bedrivas i ändamålsenliga lokaler anpassade för grundskolans olika ämnen och att detta ska vara likvärdigt oavsett vilken skola.

5 Att politikerna bryter den negativa trenden av lärarlöner som inte hänger med industrins riktmärke. Vi kräver en uppvärderdering av de 2,82 procenten så att vi närmar oss märket på 7,4.

6 Att politikerna i Eda ser till att “elevpengen” räcker till de faktiska behov.

Vi är i början på en ny mandatperiod och nu finns möjligheten att lyfta skolan. En möjlighet som våra politiker i Eda nu måste ta! Det krävs stora satsningar och skolan måste prioriteras. Ni kommunpolitiker behöver ge företräde åt skolan så att alla elever ska kunna klara sin skolgång och få en bra start i livet.

Vi i Sveriges Lärare känner stor oro över hur kommunen klarar sitt finansieringsuppdrag. Ju mindre resurser, desto sämre blir kvaliteten på undervisningen. I slutändan är det eleverna som drabbas hårdast. Inte bara saknas resurspersonal och speciallärare, det saknas en betydande andel behöriga lärare. Vakanta tjänster ersätts inte. I praktiken har redan ett antal tjänster trollats bort över flera år och skolan har sedan länge nedmonterats i Eda. Läsåret 22/23 hade lärarbehörigheten i Eda kommun sjunkit till den lägsta nivån på över åtta år. Bristen på behöriga lärare är oerhört allvarlig och får förödande konsekvenser för skolans kvalitet. Detta drabbar såväl de befintliga lärarna som eleverna. Speciellt hårt drabbas elever i behov av särskilt stöd och som i dagsläget inte får det eftersom resurserna redan saknas. Dessa elever riskerar att inte få det i framtiden heller när politikerna i Eda ytterligare vill skära ner på skolan.

I Sveriges Lärare slår vi fast att en god utbildning för barn och elever förutsätter att skolor, förskolor och fritidshem är bemannade av legitimerade, behöriga lärare med rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag. I detta är tillräckliga resurser helt avgörande.

Som företrädare för Sveriges Lärare kräver vi nu att våra kommunpolitiker, som i dagsläget är ytterst ansvariga för skolans kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, tar sitt ansvar och ser till att det på varje skola finns tillräckliga resurser. Så lyder ert uppdrag!

Styrelsen för Sveriges Lärare i Eda

Irene Marita Henriksen, Johanna Hasselmark, Veronica Stridh, Thea Jørgensen

Artikeltaggar

EdaFörskolorLärareSkola och utbildningSkolorSveriges LärareUndervisning