Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Skattepengar ska inte lösa marktvister mellan privatpersoner

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändaren ”Är allas äganderätt viktig?”

Är allas äganderätt viktig?

Partierna i Arvikas Borgerliga Allians anser att allas äganderätt är viktig, oavsett storlek på ägandet. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är artikel 17 att ”Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra” samt att ”Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom”. I sin regeringsförklaring sade statsminister Ulf Kristersson (M) att ”Skyddet för äganderätten ska stärkas”. Vi anser att allemansrätten också är viktig. Den har stor betydelse och den ska vi vara rädda om. Att ha fritt tillträde till skog och mark är en viktig del av den svenska identiteten.

Det finns alltid två sidor av myntet och vi avfärdar inte någons enskilda upplevelse. Vi står dock kvar vid vår tidigare ståndpunkt att det inte är kommunens uppgift att försöka lösa en marktvist mellan privatpersoner. Detta är en civilrättslig fråga. Framför allt anser vi att det inte är kommunens uppgift att försöka lösa den här typen av tvister med skattepengar och med tvångsinlösning av en människas mark, genom att använda kommunens planmonopol. ”Kommuner och regioner skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat” står det i kommunallagen. I detaljplanen föreslås det att marken tillförs kommunens markreserv. Om syftet med detta är att stoppa en ny markägare från att bruka sin mark, eftersom grannar vill ha saker och ting som det var med en tidigare markägare, kan ett sådant kommunalt intrång i äganderätten betraktas som gynnande av enskild.

Detaljplanen innebär att kommunens skattebetalare ska stå för samtliga kostnader som markinlösen, lantmäterikostnader, eventuella framtida saneringskostnader, skötselkostnader med mera. Vi ser inte att de små markområdena mellan fastigheterna i fråga ger något värde till kommunens markreserv. Till vilken nytta för Arvika kommun är i sådana fall detta intrång i äganderätten? Kommunen har redan förlorat i rätten mot markägaren i fråga. Det har kostat kommunen och nya sådana kostnader kan uppstå framöver.

Avslutningsvis vill vi hänvisa till en reservation från Moderaterna i kommunledningsutskottet från juni i år, som påminner om en reservation från Moderaterna och Centerpartiet (!) från april 2022. Där står bland annat att ”Moderaterna [Centerpartiet och Moderaterna 2022] anser inte att det ska göras en detaljplan över Glava Glasbruk. Att kommunen går in och exproprierar/lägger beslag på privat mark som i detta fall är för oss ett oacceptabelt intrång i äganderätten. Om några fastighetsägare finner det nödvändigt att justera fastighetsgränser har de själva möjligheten att kontakta Lantmäteriet för att lösa det genom servitut med markägaren. För övrigt gäller allemansrätten, det ändras inte genom en detaljplan. Om något olagligt sker ska en polisanmälan göras i så fall”.

För Arvikas Borgerliga Allians

Kristina Bengtsson-Nilsson (M)

Catharina Leverström (KD)

Anton Sjöstedt (L)

Artikeltaggar

AllemansrättenAnton SjöstedtArvikaArvika kommunBostad och byggenBrott, lag och rättCatharina LeverströmCenterpartietDetaljplanerFNGlava GlasbrukKristdemokraternaLantmäterietModeraternaPolisanmälanTvisterUlf Kristersson