Hoppa till huvudinnehållet

Stärk skyddet för våld mot äldre

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Våld mot äldre talas det alldeles för lite om och allt för få åtgärder har hittills vidtagits för att skydda äldre som utsätts för våld. Därför är det så glädjande att jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) lyft frågan.

Den som blivit sårbar på grund av ålder och sjukdom kan lätt utnyttjas och kränkas. Det handlar om olika sorters våld, fysiskt, psykiskt, finansiellt och sexuellt. Vanvård räknas också dit.

Medan den förra regeringen mest pratade så tar denna regering tag i frågan.

Jämställdhetsmyndigheten har i ett första steg fått i uppdrag att kartlägga kunskapen hos kommuner, regioner och myndigheter om våldsutsatthet bland äldre personer som fyllt 65 år. Myndigheten ska vidare kartlägga vad som görs för att förebygga och upptäcka våld i målgruppen och vilka insatser som ges till dem som blivit utsatta för våld.

Att vår partikollega, jämställdhetsminister Paulina Brandberg, nu lagt fram detta uppdrag är ett viktigt steg. I uppdraget ingår även att lämna förslag på åtgärder för att förbättra möjligheten att upptäcka våld och ge utsatta stöd och skydd.

Vi ser med stor tillförsikt fram mot resultatet av uppdraget, men även vi liberaler i Sveriges kommuner vill och kan agera för att öka medvetenheten om den utsatthet många äldre i bland annat Arvika och Eda kommuner har. Och detta kan göras redan nu. Liberalerna har alltid sett som sin uppgift att föra talan för de individer som har svårt att göra sig hörda. Liberalerna tänker därför fortsätta arbetet med att sätta äldrevåldet på agendan. Kunskapen måste öka, de som utsätts måste få bättre stöd och möjlighet att anmäla våldet, och inte minst måste alla som arbetar med äldre få mer kunskap och bättre förutsättningar att upptäcka våldet.

Malin Danielsson (L)

Seniorpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Göta Frödin (L)

Seniorpolitisk talesperson Värmland

Artikeltaggar

ArvikaEdaJämställdhetsmyndighetenLiberalernaMyndigheterPaulina BrandbergPolitikPsykisk ohälsaVärmlands länÅtgärder