Hoppa till huvudinnehållet

Intresse för utbyggnad vid Eda Glasbruk

Publicerad:
Reporter Kerstin Herö
Kerstin Herö
kerstin.hero@arvikanyheter.se
Precis vid infarten till Eda Glasbruk, i ett område mellan riksväg 61 och Glasbruksvägen till höger i bild, söder om butiken Eurocash, har ett företag begärt en ny detaljplan för att möjliggöra etablering av ny verksamhet.
Precis vid infarten till Eda Glasbruk, i ett område mellan riksväg 61 och Glasbruksvägen till höger i bild, söder om butiken Eurocash, har ett företag begärt en ny detaljplan för att möjliggöra etablering av ny verksamhet. Foto: Kerstin Herö

Söder om infarten till Eda Glasbruk finns ett markområde längs riksväg 61 som till stor del är obebyggt och oanvänt i dag. Men nu finns det planer på ny etablering.

Det framgår av den ansökan om planbesked som lämnades in till Eda kommun i juli i år av företaget High 5 Fastigheter AB. Det aktuella markområdet ägs av ett bolag inom samma koncern. Förra veckan fick man ett positivt besked från kommunen och därmed kan processen med att ta fram en ny detaljplan påbörjas.

Företaget har begärt en ny plan för att göra det möjligt att genomföra de planer man anger för området i ansökan. Det finns ett intresse för att etablera handel, restaurang och laddstationer.

Totalt rör det sig om 6500 kvadratmeter från infarten och söderut längs med riksväg 61. Närmast infarten ligger en byggnad, där förr funnits bland annat bensinmack, bilservice och kiosk. Resten består av ett i dag obebyggt grönområde, men har hyst bostadshus tidigare.

Tidigt skede

Företaget High 5 Fastigheter, som är baserat i Strömstad, äger även fastigheten där Eurocash finns, som också ligger i direkt anslutning till infarten till Eda Glasbruk.

– De vill utveckla området och kommunen har gett ett positivt planbesked. Först nu börjar arbetet med att ta fram en ny detaljplan och alla utredningar och analyser som ska göras. Det är väldigt tidigt i processen än, konstaterar kommunens samhällsplanerare Jack Larsson som haft kontakt med företrädare för företaget.

Det man framfört i det här läget är att man vill möjliggöra för etablering av någon form av restaurang, handel (en mindre butik) och laddstationer genom att ta fram en ny detaljplan.

Området består formellt av tre fastigheter och i nuvarande plan är det inte förenligt med den typen av verksamhet på samtliga. Däremot anges handel och service i kommunens översiktsplan, vilket gör att kommunen bedömt att en förändring ligger i linje med kommunens avsikter för området.

Området som High 5 Fastigheter vill detaljplanelägga för ny verksamhet. Fastigheten med byggnaden och grönområdet söderut.
Området som High 5 Fastigheter vill detaljplanelägga för ny verksamhet. Fastigheten med byggnaden och grönområdet söderut. Foto: Kerstin Herö

Men det finns flera perspektiv att ta ställning till under planprocessen som det alltid gör när en ny plan ska tas fram. Miljöaspekter, hur omgivningen påverkas, närboende och trafiksituationen. Trafikverket har ofta haft synpunkter på etableringar i Charlottenbergsområdet eftersom det påverkar belastningen på riksväg 61.

Förra hösten stod en ny in- och utfart till Eda Glasbruk klar efter många års debatt om olycksdrabbad korsning. Numera finns särskilda körfält för vänstersvängande trafik, vilket anses ha förbättrat trafiksituationen och underlättat för eventuell nyetablering. Allt enligt underlaget i planbeskedet.

Under planprocessen ska även ett exploateringsavtal upprättas mellan kommunen och företaget.

Arvika Nyheter har varit i kontakt med företrädare för företaget som i nuläget inte lämnar några fler uppgifter, utan vill återkomma när en ny detaljplan är klar.

Artikeltaggar

Arvika NyheterBostad och byggenDetaljplanerEdaEda GlasbrukEurocashFastigheterHandelJack LarssonTrafikTrafikverket

Så här jobbar Arvika Nyheter med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.