Hoppa till huvudinnehållet

Realistisk budget och riktig opposition

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Glad sommar önskar Arvikas Borgerliga Allians alla kommuninvånare! I brist på rapportering om våra förslag till strategisk plan och budget vill vi redogöra för dessa samt för kommunfullmäktiges junisammanträde.

Våra förslag tog ansvar för Arvika kommun. Vi måste inse det tråkiga faktum att kommunen krymper. Ett lägre invånarantal innebär lägre skatteintäkter, vilket innebär mindre pengar för kommunen att röra sig med. Dessutom har vi en inflationskris. Just därför var våra förslag en realistisk krockkudde. Vi erkände krisen genom att sänka resultatmålet genom att senarelägga investeringar. Det räckte dock inte för att få budgeten i balans. Därför ställde vi krav på att när skatteintäkterna krymper så måste kommunen krympa sin kostym. Vi ställde ett effektiviseringskrav på kommunstyrelsen och ämnade värna våra kärnvärden, det vill säga verksamheter som möter till exempel brukare och elever, genom vår representation i kommunens utskott.

Det rödgröna styret i Arvika kommun har tagit på sig guldbyxorna. De går till ladorna, det vill säga resultatutjämningsreserven, för att ge allt åt alla. Men vad händer när dessa medel är slut och vi fortfarande inte blivit fler skattebetalare i kommunen? Då riskerar vi att styret höjer skatten! Centerpartiets företrädare sade till och med att det är bra med en oförändrad skattesats ”så länge det fungerar”. Inga skattesänkningar med Centerpartiet i styret alltså, men kanske en skattehöjning om det behövs i framtiden. Centerpartiets företrädare stöttade inte heller Alliansens förslag att avyttra kommunens campingverksamhet, trots att detta i många år varit ett av deras önskemål. Centerpartiet har alltså sedan valet ändrat uppfattning om skattesatsen, äganderätten (det vill säga om detaljplanen Glava Glasbruk) och om kommunal camping. När kommer den utlovade liberala borgerliga politiken i stället för S-politik?

Avslutningsvis ställer vi oss frågande till Sverigedemokraternas och Arvikapartiets agerande på kommunfullmäktiges sammanträde där strategisk plan och budget klubbades. Dessa partier hade inga egna förslag till strategisk plan och budget. Därför ställdes det rödgröna styrets och Alliansens förslag mot varandra. Sverigedemokraternas företrädare yrkade först för styrets förslag, för att vid rösträkning i stället lägga ned sina röster och därmed ge passivt stöd till förslaget som vann. Arvikapartiets företrädare röstade för styrets förslag båda gångerna. Efter allt dessa två partier sade i valet, inklusive att ”sossetemplet” skulle städas ut och att de var den riktiga oppositionen jämfört med Alliansen, ställde de alltså upp på S-politik i kommunen. Var det verkligen aktivt respektive passivt stöd till S-politik deras väljare röstade på?

För Arvikas Borgerliga Allians

Kristina Bengtsson-Nilsson (M)

Catharina Leverström (KD)

Anton Sjöstedt (L)

Artikeltaggar

AlliansenAnton SjöstedtArvikaArvika kommunArvikapartietBudgetarCatharina LeverströmCenterpartietEkonomiGlava GlasbrukKommunfullmäktigeKommunstyrelsenModeraternaSkatterSverigedemokraterna