Hoppa till huvudinnehållet

Dags att modernisera och effektiviseras skolskjutsen?

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Arvika kommun är en av kommunerna som förhandlar och upphandlar skolskjuts med Värmlandstrafik.

Skolskjutsservicen har blivit mycket dyrare enligt verksamhetsberättelsen från ansvariga inom Lärande och Stöd.

Detta beror delvis på ökade kostnader för barn som har dubbelt boende, för barn som är berättigade skolskjuts med taxi pga anpassad skolgång mm.

En högre kostnad för bränsle är också en faktor till kostnaden för skolskjuts.

Värmlandstrafik är ju lite ”herren på täppan”, dvs. de har ingen konkurrens i anbudsförfarandet, utan det är endast de som kommunen har att upphandla med, en variant av monopol.

Visst är det bra med människor som har kunskap och erfarenheter, en vilja att hela tiden sträva efter att förbättra verksamheter, så att barn och ungdomar kan få en säker skolväg oavsett om du bor i stan eller på landsbygden.

Jag tycker att det är en intressant tanke som Eda kommun diskuterat att eventuellt göra, att ge en resepeng till skolskjutskort för gymnasieelever.

Ett exempel på outnyttjad och kostsam, icke miljövänligt är de täta bussturerna från busstationen till Ingesunds musikhögskola, där går bussen 3 ggr/timme från morgon till kväll.

Vet inte hur ekonomiskt försvarbart det är, nu är väl inte det en ”skolskjuts” i den bemärkelsen, men en ”post” i Värmlandstrafik som troligen finansieras genom ”gungor och karuseller”, dvs. prislappen på skolskjutsen. Tappar Värmlandstrafik intäkter kan de inte bedriva samma trafik säger de i artikeln från Arvika Nyheter, så vad är då plan B för deras del?

Eda kommun stoppar Värmlandstrafiks skolkort

Alla företag behöver ibland se över sin organisation för att förbättra och effektivisera utefter omvärldens efterfrågan.

Anropsstyrning och AI, digitalisering är ju ett sätt att modernisera och effektivisera, skapa förbättringar för både kund som företag.

Är detta något för framtidens skolskjutsplanerare kanske?

Ing-Marie Albinsson (M)

Artikeltaggar

Arvika kommunArvika NyheterDigitaliseringEda kommunLandsbygdOrganisationerTeknik och vetenskapTrafikVärmlandstrafik