OK strunta i kommunstyrelsens beslut?

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Kommunstyrelsen i april beslutade, pga. hotande stort budgetunderskott i utskottet lärande och stöd, att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att verksamheten skulle hålla sig inom tilldelad budgetram, d v s inte fortsätta göra av med mer pengar än vad de har. På kommunstyrelsen i maj fick styrelsen rapport om vad olika delar i utskottets verksamhet kostar. Däremot inga förslag! Lärande och stödutskottets ordförande menade i stället att varje parti skulle återkomma på styrelsens möte i juni med idéer om inriktningen. Eftersom informationen som delgavs styrelsen först hade godkänts i lärande och stödutskottet betyder det att utskottet helt ignorerat styrelsens beslut och uppdrag. Trots att styrelsens beslut från april inte följts beslutade majoriteten att godkänna rapporten.

Moderaterna och Kristdemokraterna motsatte sig detta och reserverade sig mot beslutet (Liberalerna, som har ersättarplats i styrelsen, hade förhinder och deltog ej i mötet). Detta av flera skäl. Ett är att om styrelsen ska diskutera olika inriktningar att hantera det hotande budgetunderskottet i juni kan inte några förslag beslutas om förrän tidigast i augusti och inte börja bli verklighet förrän i september. Det ger i bästa fall bara fyra månader kvar på året för verksamheten att verkligen hämta hem underskottet vilket inte är realistiskt. Men kanske har lärande och stöds ordförande en annan agenda?

Men ett viktigare skäl att inte godkänna rapporten finns: vilka blir konsekvenserna om det hädanefter är helt okej att strunta i kommunstyrelsens beslut?

Så frågan till majoriteten blir: är det hädanefter är fritt fram för kommunens olika utskott och nämnder att välja att strunta i vad kommunstyrelsen beslutar?

För Arvikas Borgerliga allians i kommunstyrelsen

Henrik Samuelsson M

Kristina Bengtsson Nilsson M

Börje Wahlund M

Catharina Leverström KD

Anton Sjöstedt L

Artikeltaggar

Anton SjöstedtArvikaBeslutCatharina LeverströmEkonomiHenrik SamuelssonKommunstyrelsenKristdemokraternaLiberalernaModeraternaStyrelser

Läs vidare