Replik: Eda inskränker inte demokratin

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till Siv i Eda.

Kommunfullmäktiges presidium i Eda vill förtydliga och svara på den delen där det ifrågasätts varför vi just valde Timrå kommuns reglemente.

Vid en omvärldsanalys av de 290 kommuner som vi har i Sverige har merparten av dessa inga ”insynsplatser” eller som kommunallagen benämner det närvarorätt. Och av de 16 kommuner som finns i Värmland var det bara Eda kommun som hade detta i samtliga nämnder och utskott.

Vi fick uppdraget av den tidigare kommunstyrelsen vid bytet till nämndorganisation i stället för alternativ organisation att se över detta och komma med ett förslag till den nya kommunstyrelsen i början av detta år. Närvarorätterna kom till då Eda kommun just gick från nämnder till utskott 2010 men när vi nu återigen skulle gå tillbaka till nämnder så fick vi detta uppdrag.

Efter två månaders research och djupdykning så kom vi fram till att just Timrås förslag var demokratiskt bra och ger närvarorätt i de tyngsta forumen.

Så vi vill ju inte mena att just Eda kommun inskränker i demokratin då vi låter platser vara kvar i kommunstyrelsen samt valnämnden. Tillika kommer kommunalrådet bjuda in till insyn i budgetberedningen så samtliga partier får god insyn.

Kommunfullmäktiges presidium i Eda

Artikeltaggar

EdaEda kommunKommunfullmäktigeKommunstyrelsenNämnderPolitikTimrå kommunVärmlands län

Läs vidare