Hoppa till huvudinnehållet

För att lyckas med integration behöver vi alla hjälpas åt

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För att lära sig svenska behöver man ha någon att prata svenska med. Det kan tyckas självklart men faktum är att många av våra utlandsfödda inte har någon i sitt nätverk att prata svenska med och befinner sig sällan eller aldrig i sådana miljöer där man får använda det språk man håller på att lära sig.

För integration handlar först och främst om möten och i en lyckad integrationsprocess spelar naturliga och spontana mötesplatser mellan människor en viktig roll.

Sverige har ett mottagande av flyktingar och invandrare som tillhandahåller lagar, regelverk och förordningar som ska kunna möjliggöra integration. Konkreta exempel är samhällsorientering, utbildningsplikt, etableringstid, språkutbildning och andra samhällsfunktioner. I Sverige finns ett välordnat regelverk på plats för att integration ska kunna möjliggöras men detta till trots lyckas vi inte skapa förutsättningar för en hållbar integration. För att integration ska lyckas menar forskare att det behövs naturliga mötesplatser mellan människor och civilsamhället. Det är i mötet med andra människor man får användning av det språk man håller på att lära sig. Det är i möten med andra man får lära sig om kulturella traditioner, normer och sociala koder. Det är i möten med andra människor man bygger ett nätverk och får förståelse för varandra och det samhälle man lever i. Att få möjlighet att delta i civilsamhället på olika sätt spelar också stor roll för den egna känslan av sammanhang vilket är viktigt för att motverka segregation. Integration sker alltså genom att inkluderas i miljöer där man känner ett sammanhang och där man får möjlighet att använda språket man håller på att lära sig. För att kunna lyckas med integrationsarbetet behöver föreningsliv, näringsliv, skola, utbildning och andra aktörer samverka för att se till att skapa platser där människor kan mötas. För att lyckas med integration behöver vi alla hjälpas åt.

MN

Artikeltaggar

IntegrationSamhälleSpråk