Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Tuffa förutsättningar för fornminnesföreningen

Publicerad:
Västra Värmlands Fornminnesförening har tuffa förutsättningar, berättar ordföranden Dan Koppfeldt.
Västra Värmlands Fornminnesförening har tuffa förutsättningar, berättar ordföranden Dan Koppfeldt. Foto: Elin Larsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till Christer Ekenstierna.

Tack för dina synpunkter och vi delar nog samma förhoppning om ett levande och välbesökt Sågudden. Förutsättningarna för att bedriva våra verksamheter styrs av våra stadgar samt ideellas arbete och våra ekonomiska förutsättningar.

Västra Värmlands Fornminnesförening, VVF är en ideell förening med betalande medlemmar. Vi har ett minskande antal ideellt arbetande och ett sjunkande medlemsantal. Detta innebär att vi måste anställa personal för att kunna genomföra verksamheter och andra aktiviteter.

Våra stadgar beskriver att föreningens huvudsakliga uppgift är att bibehålla byggnader och föremål som kan utgöra en kunskapsbank för kommande generationer. Således är intresset för de som jobbar ideellt mer inriktat mot denna kärnverksamhet. Arvika kommun och Västra Värmlands Sparbank bistår föreningen med bidrag. Övriga intäkter kommer från Kafe Nystuga och biljetter från Tåget Färdinand. Byggnaderna ägs av VVF och marken av Arvika kommun. Under 2022 – 2024 pågår omfattande underhållsarbeten på våra byggnader. Tangenstugan har fått nytt tak täckt med torv och vi jobbar vidare med resterande byggnader efter en underhållsplan. Kafe Nystuga planerar att ha öppet sommartid med anställd personal och ett något enklare utbud. Inga kommunala bidrag utgår till kafeet.

Tåget Färdinand drivs av VVF som bekostar underhåll och löner. Arvika kommun har medverkat vid inköp.

För att tåget skall fungera så krävs en övergripande insats av föreningen.

Arvika Ridskola anordnar ponnyridning som är gratis. Arvika kommun lämnar bidrag. Djuren på Sågudden är ett populärt inslag för både barnfamiljer och andra besökande. De krav som ställs från myndigheter är långtgående och kräver anställda med djurutbildning vilket innebär ökade kostnader.

En svårighet är att hitta dessa utbildade personer för en kort sommarperiod. VVF har inga möjligheter att klara sådana ekonomiska åtaganden. Stora arbetsinsatser har lagts ned för att möjliggöra en djurhållning.

VVF söker vidare medel hos Region Värmland, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet för specifikt riktade insatser såsom väderkvarn, kyrkbåt och digitalisering av våra föremål.

Coronautbrottet samt en omfattande vattenskada, skenande elpriser och en uppskruvad inflation påverkar föreningen och sätter oss på hård prövning. Jag hoppas att intresserade av Sågudden fått lite bättre klarhet och förståelse för VVF:s arbete. Dina synpunkter om ”katastrofalt arrangemang” och att vi skulle kunna fortsätta med djurhållning om vi bara ansträngde oss tyder på begränsad insikt i vår förenings förutsättningar.

Den 22 februari, klockan 18:30 har vi Årsmöte i Kafe Nystuga. Intresserade är välkomna!

Västra Värmlands Fornminnesförening

Styrelsen via Dan Koppfeldt, ordförande

Artikeltaggar

ArvikaArvika kommunDjurhållningInsändareLönerRegion VärmlandRiksantikvarieämbetetStyrelserSåguddenVattenskadaVärmlands län