Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Till alla våra folkvalda politiker i fullmäktige

Publicerad:
Genrebild.
Genrebild. Foto: Lise

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tack Peter Söderström och Hans Karlsson för svar på min insändare 23/1 2023. Jag hade varit gladare om ni också hade svarat på mina frågeställningar som rörde beslutsunderlagets felaktiga skrivning om att Länsstyrelsens föreläggande om att VA-område i Högvalta har överprövats och därmed är juridiskt utrett.

Insändare: Kommunen – ”Behandla begäran om VA-utträde med respekt”

I stället väljer ni att ta upp en helt annan fråga nämligen handläggandet efter kommunens fastställande av verksamhetsområde 2020-05-25.

Jag är väl förtrogen med denna handläggning eftersom jag var en av nio som överklagade kommunfullmäktiges beslut. Jag är därför också väl förtrogen med Förvaltningsrättens dom. De hänvisar till Kommunallagen kap. 13, 8§: Domstolen prövar om beslutet kommit till på lagligt sätt, om beslutet rör något som är angeläget för kommunen, om organet som fattat beslutet har rätt att ta just det beslutet och om beslutet strider mot lagen.

Detta är den juridiska prövning som gjorts. Alltså en formaliautredning men ingen utredning i sakfrågan.

Förvaltningsrätten tillägger: ”Ärenden som skall avgöras av fullmäktige måste först beredas av en nämnd eller annan fullmäktigeberedning. Det finns inga direkta krav på kvaliteten i beredningen utan det ankommer på fullmäktige att fritt avgöra om beredningen sakligt sett ger tillräckligt underlag för beslut”.

Ni, alla våra folkvalda politiker, ansvarar således enligt Förvaltningsrätten helt för hur ärenden bereds och vilken kvalitet det görs med. Det är ett stort ansvar att ta. Nu är det upp till er att bedöma hur vår begäran att inte behöva omfattas av verksamhetsområdet beretts. Är beslutsunderlaget tillräckligt? Är beslutsunderlaget korrekt? Är kvaliteten tillräcklig? Jag har i min tidigare insändare påpekat de felaktiga påståenden som finns i beslutsunderlaget. (Se ovan och insändare i AN 23/1)

Alla som deltog i kommunfullmäktigemötet den 12/12 2022 hörde också juristkonsulten intyga att det är helt upp till kommunfullmäktige att bestämma omfattningen av verksamhetsområdet och att man mycket väl kan ändra på det.

Jag vill tillägga att för en del av oss boende här i Högvalta är detta ”blodigt allvar”. Några kommer inte att klara av den stora ekonomiska belastningen som en anslutning till kommunalt VA innebär, utan blir tvungna att sälja sina fastigheter. För dessa personers skull hoppas jag att ni folkvalda politiker i fullmäktige läser beslutsunderlaget och min insändare en gång till och tänk er in i situationen hur det skulle kännas att få avslag med en motivering som ni vet är felaktig.

Jag upprepar därför att det är en rimlig begäran att vi som begärt utträde ur VA-området behandlas med så pass mycket respekt att vår begäran avvisas på korrekt underlag.

Gör om och Gör rätt!

Birgitta Nordström

Högvalta Där Framme

Artikeltaggar

Arvika kommunHögvaltaInsändare