Replik: M vill se nytt styre i Arvika

Insändare
PUBLICERAD:
Svar till Göran Andersson.

Moderaterna anser att det behövs ett nytt styre i Arvika, därom råder inga tvivel. Hur ett samarbete ska se ut för att få detta till stånd avgörs efter valdagen den 11 september.

Tyvärr verkar Göran Andersson ha missat att just placeringen av nya högstadieskolan var vår stora valfråga 2018. Moderaterna tillsammans med Centerpartiet la redan i kommunledningsutskottet (1:a instans) ett yrkade på att ”inte anta detaljplanen” som innebar en placering på Minneberg. Därefter lämnade (M) och (C) i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni 2019 in en protokollsanteckning enligt följande:

”Kristina Bengtsson Nilsson (M) och Anders Bergfjord (C) lämnar härmed protokollsanteckning till ärende 6 (resp 4 i KF) vad gäller den nya högstadieskolan. Vi bifaller förslaget om byggnation av en ny högstadieskola i Arvika och ser positivt på de pedagogiska idéerna med hemvister som bas. Vi är däremot kritiska till placeringen, det är brister i utredningen av alternativa placeringar av den nya högstadieskolan. Placeringsalternativen Vik och Prästängen borde ha blivit föremål för mer grundlig analys av respektive för- och nackdelar. Att förlägga skolan på ett trångt kvarter i övre delen av centrala Arvika ser vi som felaktigt. Redan nu ser vi utmaningar kring bygget som kommer medföra onödiga kostnader för kommunen och därmed för våra medborgare”

Vi ansåg att behovet av ny skola fanns men att placeringen var högst olämplig. Tyvärr gick det prestige i frågan och Socialdemokraterna vägrade att ånyo se över placeringen, vilket vi verkligen beklagar!

En röst på Moderaterna innebär en tydligare ledning och styrning av kommunen. Vi har kraft att leda Arvika och är det säkraste valet för ett borgerligt styre.

Valdagen är snart här och då hoppas jag oavsett att alla som kan använder sin rösträtt!

Kristina Bengtsson Nilsson

Oppositionsråd

Gruppledare för Arvikamoderaterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.