Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Varför svarar inte Eda kommun på brev och frågor?

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I skrivelse från PRO Köla, PRO Järnskog och SPF-Seniorerna Edabygden till Eda kommun daterad 2022-03-22 med rubriken Förslag till genomförande av projekt Eda boulehall föreslås att en boulehall ska byggas vid Valfjället.

Förslaget innebär att de tre pensionärsföreningarna ansöker om bidrag för hallen med 70 procent av kostnaden från Allmänna Arvsfonden och att kommunen svarar för resterande 30 procent.

Det måste ses som ytterst förmånligt att få till en aktivitetshall som till största delen betalas med bidrag utifrån. Hallen som är en åretruntanläggning skulle kunna nyttjas av alla kommuninvånare från 5 till 100 år, turister och handikappanpassas för parasport. Den skulle också utgöra ett attraktivt komplement till övriga attraktioner inom Valfjällsområdet. Man har ju nyligen byggt en utomhusbana för padeltennis sommartid med bidrag från Arvsfonden.

Vi avvaktade ärendets behandling i budgetberedningen och förväntade oss ett svar därefter. Då inget hördes från kommunen kontaktade vi själva kommunkansliet den 27 juni och efterlyste ett svar.

Strax därefter kom följande svar från kommunsekreteraren: Ni har kommit med förslag till genomförande av projekt Eda Boulehall. Tyvärr beviljades inte er ansökan till gällande investering och drift av projektet av kommunfullmäktige i samband med ärendet Budget och verksamhetsplan 2023-2025 samt strategisk plan 2022-06-15 §107. Ni önskas en trevlig sommar.

När vi fick detta svar utan förklaring till avslaget efterlyste vi omedelbart en motivering som vi nu väntat på i ca en månad och fortfarande väntar på.

Det är givetvis bra att man satsar hundratals miljoner på byggnationer för dementa men det som förvånar oss är att man inte satsar cirka en halv procent av dessa pengar, inte ens felräkningspengar i demensbygget, för att aktivera friska pensionärer och andra grupper i samhället som inte kan åka skidor, spela ishockey eller fotboll.

John Badh, PRO-Köla

Henry Larsson, PRO-Järnskog

Anders Johansson, SPF-Seniorerna Edabygden

Artikeltaggar

Allmänna arvsfondenBudgetarEda kommunInsändare