Replik: Därför vill SD minska antalet politiker i Arvika

Insändare
PUBLICERAD:
Svar till Anton Sjöstedt (L).

Du hänvisar till gammal insändare i AN. Där och nu försöker du lägga ut dimridåer om Sverigedemokraterna. I höstas tyckte jag det inte ens var värt att kommentera. Nu ska jag förklara både för dig och AN:s läsare.

Arvika kommunfullmäktige (KF) har alltid bestått av 49 ledamöter. Enligt kommunallagen tillåts Arvika kommuns invånarantal ha minst 41 ledamöter. Därmed finns en möjlighet att reducera antalet ledamöter till 41 lagligt. Detta motionerade SD om i KF. SD var enda parti för motionen. L var emot att minska antalet med åtta politiker med motiveringen att invånarna skulle få färre politiker att ta kontakt med. Detta skulle inverka negativt på demokratin i Arvika.

Det finns idag politiker som aldrig går upp i talarstolen, inte skriver motioner och inte bidrar till att skapa politik. De kommer inte saknas. Att minska antalet ledamöter till 41 innebär att det behövs fler röster per ledamot för att få en plats i KF. De minsta partierna får lite svårare att få en ledamotsplats, såsom till exempel L. Behöver jag skriva mer? Vår motion minskar kostnaderna och då har politiken gjort allt vad den kunnat enligt kommunallagen.

Grundförutsättningen för arvodesgruppen var att totalkostnaden för arvodena inte skulle öka. Målsättningen var att komma fram till ett förslag där alla i arvodesgruppen var överens. I några punkter blev vi inte eniga. Nu har arbetet övergått i en grupp som går igenom kommunens organisation. Vi var överens i arvodesgruppen om att inte gå ut och föra politik innan det fanns ett färdigt förslag, vilket Anton genom sin senaste insändare har brutit mot.

Arvikaalliansen med L:s Gösta Frödin i spetsen propagerade för att kommunstyrelsen och dess tre arbetsutskott med sju ledamöter fortsatt ska bestå av tre ordföranden: ordförande, vice och andre vice. I princip alla fall leder ordförande mötena och nämndens arbeten. Två helt överflödiga ordföranden. Det skulle gott och väl räcka med en vice. Men då skulle alliansen missa intäkterna för de vice ordförandena som de har nu. L vill inte alls minska på kostnaderna.

För ett drygt år sedan stoppade SD som enda parti en kutym, en muntlig överenskommelse sedan ett tiotal år att ersättare två och tre inte skulle få närvara på kommunstyrelsemötena, vilket skulle gå emot kommunallagen. SD stod upp och sa ifrån, medan L ville fortsätta att gå emot kommunallagen.

Idag får ersättare inte vara med på verksamheternas utskottsmöten. Jag sitter idag som ersättare för vår ledamot i vård- och omsorgsutskottet och får aldrig vara med på utskottsmötena. Bara då vår ledamot är frånvarande. Jag hade inte fått vara med på ett möte på ett år då jag tjugo minuter innan mötets början blev kallad. Tror ni att jag var insatt i ärendena som skulle behandlas? Ur ett demokratiskt perspektiv ska alla ersättare beredas möjlighet att delta på mötena som SD ser det, vilket åtminstone delvis kommer finansieras med en minskning av den sysslolösa ordföranden.

Demokratiskt är det av yttersta vikt att vi får samma information som de övriga partierna. SD, som idag är 25 procent av oppositionen, delar med alliansen ett oppositionsråd på halvtid. Oppositionsrådet har på bara denna halvtidstjänst en ersättning som är betydligt högre än en heltidslön för en undersköterska. I stället för att stötta alla oppositionspartier har hen lurat SD två gånger vilket också L i alliansen tycker är helt ok. Under snart fyra år har oppositionsrådet inte bidragit med något till SD. SD startade därför en interpellationsdebatt om oppositionsrådets arbetsuppgifter. Men den färske politikern Anton vet inte vad som ingår i oppositionsrådets arbetsuppgifter och det vet för övrigt inte oppositionsrådet heller efter snart fyra år. Detta aktualiserade vårt behov av ett eget deltidsoppositionsråd.

I SD:s oppositionsbudget ingår en ökning med en miljon kronor för en mer omfattande revision, en modern ljud- och bildutrustning på KF-mötena, digital redovisning av talarlista och hur ledamöterna röstat. Ökade kostnader som resultat av genomsynen av politisk organisation, som tydligen Anton inte känner till.

Den löjliga rubriken i Antons insändare är helt och hållet bara missvisande. Detta är SD:s fjärde rambudget. Aldrig har något annat oppositionsparti lämnat in en budget. Att kritisera SD går bra då L inte har någon budget att visa upp. Det var bra att Anton gav oss möjlighet att förklara för medborgarna och reda ut Antons SD politiska dimridåer.

Anders Skogberg

SD

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.