Insändare: Varför glöms Biomedicinska analytiker bort?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Genrebild.
Foto: Åserud, Lise

Efter att ha läst om regionens tredelade satsning för sjuksköterskor som jobbar inom dygnet runt-verksamheter ställer vi oss frågande om varför inte vi inom laboratoriemedicin ingår?

Det görs en särskild lönesatsning/löneförstärkning på 2000 kr för 2022 utöver att sjuksköterskor prioriteras särskilt i den ordinarie löneöversynen för 2022.

Det görs även en satsning på kompetens, arbetsmiljö och återhämtning vilket är jättebra men även vi som biomedicinsk analytiker borde ingå. Varför ingår inte biomedicinska analytiker i satsningen??

Vi jobbar också inom en dygnet runt-verksamhet där vi dessutom har ensamarbete stora delar av dygnet. Utbildningen är likvärdig den för sjuksköterskor, har samma universitetspoäng. Båda yrkesgrupperna är legitimerade. De flesta sjuksköterskor ligger redan högre än biomedicinska analytiker i lön (lönestatistik bl.a.. från Vårdförbundet)

Vi är en viktig del i vårdkedjan, 80 procent av alla diagnoser bygger på våra laboratoriesvar. Under pandemin har vi haft betydligt mer att göra speciellt på jourtid då vi jobbar ensamma.

Vi har stor personalbrist p.g.a.. stora pensionsavgångar som inte kommer minska framöver och att utbildningen är sedan några år nedlagd i Karlstad, närmaste utbildningsort är Örebro. En konsekvens av detta blir att det är färre som utbildar sig till biomedicinska analytiker och färre som väljer regionerna efter avslutad utbildning samt att storstäderna lockar mer. För att locka personal till Värmland behöver vi göra yrket mer attraktivt och en del i detta är att höja lönerna så att flera väljer att utbilda sig och väljer att jobba hos oss.

P.g.a.. av personalbrist har vi blivit tvungna att stänga plasmatappen, en viktig uppgift för att bl.a. tillverka mediciner till blödarsjuka, detta för att upprätthålla dygnet runt-verksamheten vilket är ett måste för ett akutsjukhus.

För allmänheten är vi en okänd yrkesgrupp där många inte känner till hur viktiga våra arbetsuppgifter är i vårdkedjan alla dygnets timmar.

Bl.a ser vi till att det finns blod att tillgå vid operationer, olyckor, cancervård. Vi ansvarar även för att rätt blod blir utlämnat till patienten.

Vi analyserar och bedömer ett stort antal prover inom klinisk kemi men även mikrobiologiska tester som t.ex.. Covid-19 och Norovirus.

Vi utför även en del manuella metoder, kapillär provtagning som i vissa fall är tidskrävande.

De flesta analyserna finns att beställa akut 24 timmar om dygnet som till större delen är ensamarbete.

Vi är konsulter angående provhantering.

Vi utför underhåll, kontrollkörningar, felsökningar på våra instrument regelbundet för att upprätthålla en god kvalitet.

Vi förväntas vara tillgängliga alla dygnets timmar och vid ensamarbete uppstår ofta stressiga situationer p.g.a.. hög arbetsbelastning. Det glöms ofta bort att vi är ensamma på kvällen och natten. Som nämnts ovan så är det så mycket mer som krävs än att köra in ett rör i en apparat.

Akutsjukvården är hotad om det inte finns några Biomedicinska analytiker som kan analysera prover, lämna ut blod mm. Därför är det viktigt och verkligen dags att det görs en satsning på oss Biomedicinska analytiker.

Personalen Klin.Kem lab och Transfusionsmedicin Sjukhuset Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.