Hoppa till huvudinnehållet

Kommunanställdas kritik mot politiken: Saknas långsiktighet

Publicerad:
Lina Olsson, HR-chef i Eda kommun.
Lina Olsson, HR-chef i Eda kommun.

Anställda i Eda kommun ställer krav på politiken, att det ska finnas mer långsiktighet i beslutsfattandet och att besluten är välgrundade utifrån verksamhetens behov. Det finns också önskemål om bättre löneutveckling och mer personal. Samtidigt framgår att många trivs och att det finns en yrkesstolthet, att man känner att man gör en viktig insats som har betydelse för andra människor.

Några av de synpunkter som framkommer i den medarbetarundersökning som genomförts i Eda kommun.

En kommun är en stor organisation med många anställda och spännvidden på de åsikter som kommit in är också stor. Från de som tycker att man i grunden har förutsättningar att göra ett bra jobb, till de som inte tycker det, och nyanser däremellan, med inslag av både det som är bra och det som brister.

Fria svar

Medarbetarundersökningar har gjorts tidigare i kommunen, men utformningen har varit annorlunda den här gången.

– Den stora skillnaden är att svaren är i fritext. Man har inte skattat påståenden i en skala som sen sammanställts. Vi ville få in deras förslag och tankar, konkreta exempel på vad som är bra av det vi gör i dag, och vad vi kan göra bättre, säger kommunens HR-chef Lina Olsson.

Svarsfrekvensen låg på 46 procent.

– Ambitionen är alltid att det ska vara hundra procent. Men jag är nöjd, en fritext ställer mycket högre krav på den som svarar. Det var ändå nästan 300 personer. Det märks att man lagt ner sig väldigt mycket när man svarat. Jag är väldigt glad över hur många positiva svar det är, hur mycket bra som görs ute i verksamheten i dag. Men man har också lyft fram förbättringsområden. Det var också vår inriktning när vi utformade frågorna. Vi ville ha båda perspektiven; det som är bra, men också konstruktiv kritik.

Åtgärdsplan

En arbetsgrupp med representanter för samtliga verksamhetsområden i kommunen har, i samarbete med fackliga organisationer, tagit fram frågorna och sammanställt svaren.

Hur går man vidare med resultatet?

– Det kommer att ske på två nivåer. En åtgärdsplan för varje verksamhet, där man får arbeta vidare med verksamhetsspecifika frågor. Och sen på kommunövergripande nivå.

Den senare delen går vidare till kommunstyrelsens allmänna utskott som får arbeta vidare med de övergripande frågorna i samarbete med arbetsgruppen och facken. Bland dessa finns exempelvis frågor om konkurrenskraftiga löner, personalförmåner, personaltäthet och hållbar personalomsättning. Men också att vårda arbetsgivarvarumärket och varumärket Eda.

En synpunkt som återkommer i medarbetarundersökningen är att personal tycker att bilden av kommunen utåt är orättvis. Att det varit mycket negativ publicitet både i press och sociala medier och att den bilden inte speglar verkligheten. De som tycker så menar att det minskar trivseln och att alla bra saker som sker i kommunen behöver lyftas fram mer.

De som för fram de åsikterna vill se förändringar inom politiken. ”En politisk styrning med framtidsvisioner och mindre fokus på småsaker och konflikt”.

Bättre framförhållning och långsiktighet i planeringen och beslutsprocessen är annat som man vill se från politiken. Liksom att politikerna i större utsträckning ska sätta sig in i de specifika behov som finns i de olika verksamheterna för att kunna ta rätt beslut.

Chefen viktig

Av svaren i undersökningen att döma har förhållandet till den närmaste chefen stor betydelse för hur personal upplever sin arbetssituation. Man uppskattar en närvarande chef som ger sina anställda frihet att styra sitt arbete, men är tillgänglig och stöttar när det finns behov av det, samt även ger feedback. Motsatsen upplevs som en brist, precis som många chefsbyten gör.

Vad tänker du om det?

– Att det är viktigt att ha så likvärdiga förutsättningar som möjligt på alla platser, att kunna vara närvarande och stötta sin personal. Något som jag upplever att man kanske inte har i dag och som jag skulle vilja jobba vidare med, säger Lina Olsson.

Annat som kommer fram är att många trivs med sina arbetskollegor och att det är en av de främsta anledningarna till att man också trivs på jobbet. Hög arbetsbelastning, för låg bemanning och tidsbrist är sånt som nämns som negativt i jobbet.

Pandemin

Pandemin har varit påfrestande för de anställda i Eda kommun liksom i andra kommuner. Men enligt den sammanställning som gjorts av undersökningen tycker de som svarat generellt att Eda kommun hanterat det bra.

Nämn några exempel på saker i undersökningen som du personligen tycker är positivt, respektive som du ser att man behöver jobba vidare med.

– Jag tycker det är positivt att man lyfter fram att man tycker att man har så kompetenta och engagerade arbetskollegor. Att de ser det som positivt att arbeta i en liten kommun och att det ger korta beslutsvägar och möjligheter till samarbete. Sen få vi jobba mer med arbetsgivarvarumärket, säger Lina Olsson.

Artikeltaggar

ArbeteEda kommunLina OlssonPolitiker

Så här jobbar Arvika Nyheter med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.