Replik: Kostsam affär för skattebetalarna

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Åserud, Lise

Kul att du går i svaromål, Mats i Glava. Det händer inte ofta, att jag får någon reaktion överhuvudtaget.

Angående Anna Wikstrand och Erika Norqvists påstående, att en prishöjning inte skulle påverka öppenheten i kommunen. Påståendet är felaktigt. Enligt lagen om efterfrågan gäller att; ”konsumenter köper mer av en vara om priset minskar och mindre om priset ökar”. Det var detta jag försökte visa med priset på alkohol och diesel i min insändare. Det är av denna anledning ditt dieselpris hela tiden ökar. Våra politiker vill inte att du kör omkring i din bil, och släpper ut Co2, utan stannar hemma i Glava. Som en kuriositet kan jag nämna, att Sverige minskade sina utsläpp av Co2 med 15 miljoner ton under tiden 2000 - 2012. Detta lyckades Kina kompensera på åtta dagar. (Föredrag av professor Lennart Bengtsson vid Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, 2021).

Ditt påstående att den som lämnar kritik, skulle vara skyldig att ge förslag på lösningar, anser jag vara helt felaktigt. Jag tycker till exempel, att det är orimligt att behöva vänta i 20 månader, på att få en enklare operation genomförd. Skulle jag inte ha rätt att klaga på detta? Självklart, tycker jag. Vårdgarantin säger att jag kan få vänta i tre månader. Men jag kan ju inte vara skyldig att tala om för vården hur detta ska gå till.

Nu är det dock så att jag oftast lämnar förslag på lösningar, i mina insändare. Så ock i den senaste. I flera av mina tidigare insändare har jag bland annat ondgjort mig över alla dessa aktiebolag, som kommunen äger (12). Ett av dessa bolag köptes redan 2012. Arvika Kommunhus AB köpte då aktierna i Arvika Kraft AB, för den nätta summan av 100 miljoner kronor. I detta köp ingår bland annat dammen i Lenungshammar, som det förresten stod om i Arvika Nyheter nyligen. Med de miljökrav som staten ställer på kraftverk i Sverige, kommer denna affär gå till historien, som en bland de sämre. Avkastningen på aktieköpet har, enligt min mening, hittills varit obefintlig. Och den kommer att bli mycket kostsam för skattebetalarna i Arvika.

När det gäller våld mot kvinnor, så menar jag att detta inte är en fråga för Arvika kommun. Det finns hur många myndigheter och institutioner som helst, som jobbar med frågan. Till exempel Jämställdhetsmyndigheten. De har nu uttalat sig på följande sätt; När en kvinna slår en man ska det klassas som “mäns våld mot kvinnor”. Det skriver Jämställdhetsmyndigheten i en handbok om ”våld, genus och prevention”, vilket uppmärksammas i en längre artikel i Kvartal av kulturskribenten Lapo Lappin.

Det är bättre att personalen gör det de är anställda för. Till exempel ser till att de äldre slipper att ha ett tjugotal olika anställda som besöker dem i sina hem.

Kommunen ska inte använda tre miljoner kronor för att samtliga (2 600) anställda ska sitta och lyssna på någon inhyrd konsult.

Att få lägga sin röst på ett parti, vart fjärde år och där emellan var utlämnad till politikerna, utan en chans att få göra sin röst hörd, kallar jag inte demokrati, utan majoritetens diktatur. Från allra första början valde invånarna personer, som hade ett stort samhällsintresse och yrkeserfarenhet, att ställa till kommunens förfogande. De ställde upp för att göra en insats under en begränsad tid. Och till yttermera visso utan betalning.

Dagens politiker har det som sin försörjning. De kan sitta i decennier. I vissa fall är det hela familjer som får sin försörjning via skattebetalarnas pengar. Åtminstone när det gäller kommunala angelägenheter borde vi i stället få rösta på personer och inte på partier. Här gäller i första hand att genomföra det som är bra för kommunen och inte ägna tid och pengar åt att "förbättra" världen. Typ Agenda 2030: ”Mål 1 Ingen fattigdom, mål 2 Ingen hunger, mål 3 hälsa och välbefinnande, mål 4 god utbildning åt alla, mål 5 jämställdhet ...” och på den vägen fortsätter det. Det är möjligt att du tycker det är OK att dina skattepengar går till detta. Det tycker inte jag. Vi talar här om 10-tals miljoner kronor per år.

Hoppas att kommunen snart kommer och byter ut dina trasiga glödlampor.

Tommie Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.