Replik: Var ska Arvikas kärnkraftverk ligga?

Insändare
PUBLICERAD:
Ett kärnkraftsverk på Vik?
Foto: Robert Gabrielsson

”Någon annan” finns inte längre. Genom elektrifiering av tidigare fossila processer hos LKAB och SSAB, nyetablering av H2 Green Steel i Boden och NorthVolt med underleverantörer i Skellefteå så kommer norrländsk vatten- och vindkraft att stanna i Norrland och inte spilla över till oss i Värmland, som den gör idag.

Värmland har i dag en egenproduktion av el på cirka 70 procent och tillför vi ingen ny produktion i Värmland så behöver vi avveckla 30 procent av vår verksamhet, och då har vi knappt påbörjat vår egen elektrifieringsresa. I Skellefteå sker inflyttning, bostadspriserna fördubblas och på NorthVolts nya fabrik arbetar 100 nationaliteter. Värmland är idag ingen plats för etablering av morgondagens energikrävande företag, vi har för liten tillgång till energi. Det positiva är att det finns företag som vill investera i ny energiproduktion i Värmland men långa handläggningsprocesser försenar utbyggnaden av vindkraft. Det positiva är också att det finns en ”mis-match” på 90 procent mellan sol- och vindkraft, det vill säga när solen skiner så blåser det inte och vice versa, det vill säga en kombination av sol- och vindkraft är bra för energisystemet. Det positiva är också att vi har mycket vattenkraft i Värmland som i kombination med sol- och vindkraft ger en bra helhet. Positivt är också att sol- och vindkraft är de billigaste nya formerna av energiproduktion (20-40 öre/kWh) medan ny kärnkraft ligger på ca 1,5kr/kWh i produktionskostnad i dagsläget och stadigt ökar. Positivt är också att priset på batterianläggningar stadigt sjunker och att man är nere i fem års återbetalningstid för ett batteri i en fastighet, om det styrs mot flexibilitetsmarknaden, som balanserar elnätet.

Elpriset styrs av en öppen marknad och hela Europa är ihopkopplat. Är det brist på el i Polen ökar priset hos oss. Frankrike med 70 procent kärnkraft har högre elpriser än Sverige. Det tar cirka 20 år att bygga ett kärnkraftverk så det skulle stå klart 2042 om vi börjar nu. Var skall Arvikas kärnkraftverk ligga, på Vik?

Magnus Nilsson

Glava Energy Center

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.