Insändare: Ska inte våra barn få gå i förskola på landsbygden?

Insändare
PUBLICERAD:
Genrebild.
Foto: Andreas Hillergren/TT

Jag och min familj bor i Glava. Tidigt i höstas fick vi höra att det började bli fullt på förskolan och ställde då vår ettårige son i kö med förhoppning om start första mars. Vi fick höra från en annan familj att de blivit nekade plats här i Glava och fick senare samma besked. Vi blev istället erbjudna en plats i Jössefors som närmsta alternativ. Det känns märkligt och är inte ett alternativ för oss. Både jag och pappan jobbar på annan ort åt ett annat håll. Att åka till Jössefors med vårt barn skulle innebära en omväg på flera mil. Och om det nu skulle ha varit ett alternativ med Jössefors eller annan förskola skulle vi kanske inte ha velat skola in honom där ändå, om han senare skulle bli erbjuden plats i Glava, eller så skulle vi välja att skola in honom på annan ort och välja bort Glava. Är det vad kommunen strävar efter? Att få alla barn närmare stan, Arvika? Varför kan man inte erbjuda fler platser på landsbygden när efterfrågan finns? Tidigare har man öppnat en extra avdelning i Glava när det varit många barn. Varför kan man inte göra det nu? Både jag och pappan har planerat för att jobba mer tid från om med första mars och vet inte hur vi ska lösa den här situationen. Tack för att vi är erbjudna en plats närmare stan, men det är inte aktuellt. Det lönar sig inte för någon av oss. Vi har valt att bo i Glava och vill ha barnomsorg i Glava.

Mamma till V

Svar direkt:

Vi vill börja med att beklaga att vi inte kan tillmötesgå er familjs önskemål om förskoleplats i Glava!

Förskoleverksamhetens ambition är att alla barn ska få plats nära sitt hem, enligt Skollagens intentioner, men tyvärr lyckas vi inte alltid med denna ambition. Vi erbjuder dock alternativ, även om det kan innebära att man får plats utanför det egna skolområdet.

I Glava finns för närvarande cirka 30 platser vid förskolan Lönneberga och vi ser ingen möjlighet att ta emot fler barn i grupperna, just nu. Det finns flera anledningar till detta, vårt mål är att tillhandahålla en kvalitativt bra förskoleverksamhet, med tillräckliga resurser i form av utbildade pedagoger och väl anpassade lokaler. Under vårterminen 2022 har det därför uppstått en liten kö som vi hoppas kunna arbeta bort under våren.

Den extra avdelning som fanns tidigare i Glava uppstod på grund av att kommunen tog emot många flyktingfamiljer och när mottagandet upphörde, upphörde även verksamheten i den lokalen. Den kommer inte att återupptas eftersom nuvarande barnantal i området inte motsvarar de åldersgrupper inom förskola som fanns tidigare. Under 2021 föddes fem barn i Glava.

Vår planering måste hålla över tid för att skapa en stabil verksamhet och i nuläget innebär det att vi använder de lokaler och de personella resurser som tilldelats i området.

Med vänlig hälsning

Elisabet Björklund, förskolechef

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.