Replik: Bryr sig Region Värmland om miljön?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Svar till Annette Andersson, fastighetschef Region Värmland.

Med anledning av de svar du gav, när det gäller uttag för motorvärmare vid Arvika sjukhus, vill jag gärna ha några klargörande.

Först lite faktauppgifter:

En bilmotor som startas utan att motorvärmare använts förbrukar betydligt mer bränsle, detta ökar utsläppen av skadliga avgaser och oförbränt bränsle.

Dessutom tar det betydligt längre tid innan bilens katalysator blir varm och börjar fungera, vilket innebär mycket stora utsläpp av orenade avgaser i 5-10 minuter.

När man kör iväg med en kall bil är det stor risk för imbildning på insidan av rutorna, vilket innebär att man måste varmköra bilen på tomgång innan avfärd. (M.a.o. ännu mer skadliga utsläpp.) Det är direkt olämpligt för hälsan att sätta sig i en iskall bil.

Uttagen för motorvärmare finns där redan och en översyn gjordes för några år sedan.

Personalen har alltid betalat för elen. (Det vill säga ingen kostnad Regionen.) Med de arbetstider som föreligger är det, i de flesta fall, omöjligt att nyttja kollektivtrafiken.

Uttagen för motorvärmare finns där men elen är avstängd, varför?

Varför kopplas inte elen in omgående? (Temperaturen sjunker och utsläppen ökar.) Hur tänker ni när avstängningen innebär stora ökade utsläpp o försämrad miljö et cetera?

Hur tänker ni när avstängningen ger negativa följder för personalen?

Varför gör ni denna avstängning? (Ingen information har getts till personalen.)

Du skriver att "Regionledningen har därför beslutat att vi ska fasa ut motorvärmarna i länet. I stället för att lägga underhållsmedel på motorvärmaranläggningarna prioriterar vi att sätta upp laddpunkter för besökare och medarbetare."

Borde väl, med tanke på miljön, vara bra att uttagen för motorvärmare används tills "laddpunkterna" är på plats och funktionsdugliga, eller?

(Att en Uska eller Ssk, med den lön de uppbär från regionen, skulle ha råd att inom överskådlig framtid anskaffa en el-bil är ju dessutom en utopi.) Har ni gjort någon undersökning som visar hur många som efterfrågar uttag för motorvärmare respektive "laddpunkter"?

Den stora/största frågan är:

Bryr sig Region Värmland överhuvudtaget om miljön?

Hoppas på bättre/tydligare svar än i din förra insändare.

Detta hade en känd miljöaktivist förmodligen tyckt om dina svar: Bla bla bla bla bla.

Greta med flera

Svar direkt:

Anläggningen för motorvärmare i Arvika har nått slutet på sin tekniska livslängd. Omfattande arbete behövs för att ställa i ordning den igen, för medel som i stället kan användas för att bygga ut laddinfrastrukturen. Mot bakgrund av att alla medarbetare som vill ha motorvärmare, vid Sjukhuset i Arvika, inte kan få det, och att det vid många andra parkeringar i länet inte tillhandahålls motorvärmare alls, har regiondirektören fattat beslutet att inga underhållsmedel längre ska användas för motorvärmaranläggningen. Den tas ur drift. Information om detta har gått ut till samtliga chefer i regionen och det är sedan chefernas ansvar att meddela medarbetarna.

Annette Andersson

Fastighetschef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.