Insändare: Minnebergsskolan är unik

Insändare
PUBLICERAD:
Minnebergsskolan är unik, skriver insändarskribenten.
Foto: Anton Eriksson

Vi har fått en ny högstadieskola, Minnebergsskolan, som ligger som en hög och stor borg ovanför gamla Centralskolan. Före sista valet, innan det definitiva beslutet om skolan blev taget, sades det från både Miljöpartiet och Socialdemokraterna att trafiken inte skulle öka i området trots att skolan skulle få 900 elever. Kommunalrådet sade även att ett nät med säkra cykelvägar till skolan skulle vara på plats innan skolan togs i bruk. Vad hände med dessa löften?

Efter att skolan startat i höst kom problemen direkt. När besökanden (ofta äldre som kanske har problem med att gå) ska besöka kyrkan eller församlingshemmet är det stora problem med parkering på grund av det store antalet A-traktorer som parkerar i närheten av skolan. Under måndag eftermiddag räknade jag till 28 A-traktorer i området runt skolan. Kommunens samhällsbyggnadschef får en nästan omöjlig uppgift, når hon ska främja andra trafikslag än bilen genom att göra gatumiljön säkrare och mer lättillgänglig för fotgängare och cyklister. En utökning av antalet P-platser är knappast vad vi behöver för att minska biltrafiken, och i synnerhet dessa bensin- och dieselslukande A-traktorer, vilket dock är helt nödvändigt för miljön och klimatet.

Kommunalrådet Söderström har många gånger uttalat att "den nya högstadieskolan är unik". Jag håller helt med honom. Det ÄR unikt att man i år 2021 "klämmer ned" en skola för 900 elever på den sista byggbara tomten i centrum. Skolans yta gör att eleverna har minimala möjligheter till rörelse inne och ute (uteplatsen är inte gjord för aktivitet, där ska eleverna "hänga och vara sociala" enligt skolans projektchef). Det ÄR unikt att man i en tid där vetenskapen har visat att rörelse och aktivitet i naturen främjar inlärning och hjärnans utveckling, är förebyggande för psykiska besvär och främjar vanor som är positiva för kropp och själ genom ett helt liv, bygger en skola som har nära 1 000 meter till närmaste idrottsplats/naturområde (man har sporthallen och än så länge simhallen, men där ska de 900 eleverna + Solbergaskolans elever tampas om platserna)

Knut Lykken

Före detta barnläkare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.