Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Kommunalrådet om tappet i företagsrankningen

Publicerad:
Arvikas kommunalråd Peter Söderström (S).
Arvikas kommunalråd Peter Söderström (S). Foto: Anton Eriksson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svenskt Näringsliv presenterade resultatet i maj 2021 och redan då visade resultatet för Arvika att vi skulle sjunka i rankningen. Regionchef Anna Hedberg har i tidigare möte med företrädare för kommunen redovisat deras analys och rekommenderade en ökad dialog med företagen.

Utifrån detta samtal och analys pågår följande:

Företagsbesök – helst på plats – med kommunledningen. Regelbundet finns datum inbokade för hela hösten och besökslistan fylls på.

Nu är det möjligt med fysiska besök igen och besöken har varit intressanta och givande med en konstruktiv dialog hur vi tillsammans möter de utmaningar vi ser.

Ny näringslivsstrategi kommer i höst på politikens bord, i framtagandet av strategin sker dialog med företagen och företagens organisationer där näringslivslotsen ställer frågor.

För exempel, vad anser företagen att kommunen ska prioritera?

Detta lyfts in i strategin. Strategin kommer utgå från kommunens nya vision. Den kommer följas av årliga aktivitetsplaner med konkreta åtgärder.

Även i visionsarbetet deltar näringslivet.

Näringslivslotsen består av biträdande kommundirektör, näringslivsutvecklare, utredningssekreterare, kulturutvecklare, turistchef och centrumutvecklare. Vid behov knyts fler till gruppen. Lotsen är en väg in i kommunen för företagen till övriga verksamheter, där god samverkan prioriteras för att möta företagens behov. Inom ramen för den goda samverkan ska företagaren inte slussas mellan verksamheter utan den goda samverkan ska givetvis ha som syfte att underlätta dialogen mellan rådgivande delar och myndighetsutövande delar.

I strategin kommer nya dialogforum att presenteras. Både för företagare och utvecklingsgrupper.

Arvika kommun finansierar/medfinansierar en rad projekt som understödjer näringslivsarbetet. Här är några:

Ungt företagande: 130 000 kronor per år.

Arvika-Eda Nyföretagarcentrum: 150 000 kronor per år plus lokal.

Aktiva Arvika: 700 000 kronor per år.

Växtlust Leader: 483 000 kronor per år.

Utöver detta medfinansierar kommunen de större klustren i regionen och vi samverkar med dem i olika projekt.

Kommunen deltar också i EU-projekt riktat till näringslivet:

Ett exempel är:

• Westra Wermlands Export, som också Westra Wemlands Sparbank, Säffle och Årjängs kommuner deltar i. Projektet pågår under tre år och riktar sig till små och medelstora företag och erbjuder coachning i riktade insatser som rör hållbarhetsarbete, digital coachning, affärs- och säljcoachning med mera.

Hittills har tolv företag från Arvika deltagit med god tillväxtpotential för den norska marknaden.

Under våren 2022 kommer det anordnas en jobbmässa tillsammans med företagen.

Ett annat exempel är:

• Vårt med näringslivet samägda bolag Arvika Näringslivscentrum är projektägare för två projekt tillsammans med Arvika, Årjäng, Eda och Torsby kommuner. Ett av projekten är treårigt och innebär en möjlighet för alla kommuner att förstärka med mer resurser, vilket innebär att Arvika kommun rekryterar ytterligare en person i nuläget till näringslivssidan.

Projektet fokuserar på företagens kompetensutvecklingsbehov och på effekter av pandemin för gränshandel och naturturism.

Inom Samhällsbyggnad pågår arbete med ny översiktsplan för kommunen och där kommer en viktig fråga handla om framtida behov av mark för bostäder och verksamheter. Funktionen har fått uppdrag sedan tidigare att påbörja arbete med nytt verksamhetsområde norr om Graninge. Nya tomter för näringslivets behov förbereds både på Lycke och Vik.

Inom gymnasiet finns ett bra samarbete med Teknikcollege.

Kommunkoncernen upphandlar för stora belopp årligen. En god samverkan internt i upphandlingsfrågor är angeläget. Att regelbundet också ha dialog med näringslivet i upphandlingsfrågor är också en prioriterad fråga.

I ett större perspektiv efterfrågar företagen – för att kunna rekrytera arbetskraft – en bra förskola och skola, god vård och ett aktivt föreningsliv. Våra satsningar på infrastruktur, förskolor, skolor, äldreboenden och anläggningar för fritidsändamål lyfts ofta av näringslivet som viktiga förutsättningar för inflyttning och därmed säkra kompetensbehovet.

Det är inplanerat ny träff med regionchefen för Svenskt näringsliv nästa månad för avstämning.

En träff med Vårgårda kommun som är Sverigeetta på rankinglistan är också på agendan i höst.

Även om rankingen görs av en intresseorganisation så tar jag signalerna på stort allvar och konstaterar att det inte är acceptabelt att Arvika kommun ligger på plats 268 av 290 i den aktuella rankinglistan.

Det kommer fler rankinglistor från andra organisationer och dessa kommer självklart också analyseras lika nogsamt.

Som en positiv avslutning vill jag ändå nämna att arbetslösheten sjunker snabbt i kommunen och vi ligger på en lägre nivå än länssnittet.

Peter Söderström (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Artikeltaggar

Arvika kommunInsändareSvenskt Näringsliv