Insändare: Motion togs inte upp i kyrkofullmäktige

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Åserud, Lise

Till det senaste kyrkofullmäktige mötet den 17 juni lade Sverigedemokraternas en motion om Mangskogs församlings bevarande och att församlingen behöver en egen församlingspräst över tid. Om inte denna församling kan överleva, som har procentuellt flest invånare kvar som medlemmar i hela Sverige, vilken församling kan då överleva? Det finns både en stor livs- och drivkraft i församlingen. Denna motion är väl den enda som lags under fyra år i kyrkofullmäktige! Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning, det övergripande styrdokumentet, får ledamöterna lägga motioner i kyrkofullmäktige. Det är en rättighet som de medlemsvalda ledamöterna har.

På kyrkofullmäktiges möte hindrar ordförande (tillika Karlstads stiftsfullmäktiges ordförande!) Lars Risberg (S) den att beredas i kyrkorådet, och bildlikt talat slänger den i papperskorgen, med hänvisning till kyrkoordningen! Ordförande körde över hela kyrkofullmäktige, antagligen för att det var Sverigedemokraterna som lade en kraftfull och bra motion vilket han negligerade helt odemokratiskt. Efter kontroll som lekman återfanns inget i kyrkoordningen om att ordförande hade rätten att förkasta motionen. Han har fått en skriftlig begäran och påminnelse om att redovisa var det går att utläsa i kyrkoordningen grunden till den direkta förkastelsen av motionen. Eftersom han inte ens återkommit, har kontroll tagits med stiftets jurist som påtalar att det finns inget i kyrkoordningen att någon motion får förkastas utan beredning! Alltså en ren och skär lögn med hänvisning till kyrkoordningen av ordföranden och socialdemokraten. En socialdemokrat som styr kyrkan och som helt lögnaktigt lutar sig på kyrkoordningen och som frångår demokratin, som har sitt 100-års jubileum denna vecka i Arvika. Enligt Guds åttonde budord ”Du skall inte ljuga”. Det är tydligen sådana socialdemokratiska representanter som medlemmarna valt in i Svenska kyrkan!

Sverigedemokraterna står upp för demokratin och är ärliga i sin avsikt att rädda Svenska kyrkan!

Anders Skogberg, SD

Svar direkt:

Motionen avvisades av presidiet eftersom:

1. Frågan om ändringar av församlingar inom pastoratet ska beredas av kyrkoråd och församlingsråd. Dessa ska ges tillfälle att yttra sig och samråd ska ske med stiftsstyrelse.

Motionens innehåll innebar inget förslag till ändring av församlingsindelning.

2. Minsta antal prästtjänster i ett pastorat beslutas av stiftsstyrelsen.

Välkommen med motioner för Svenska kyrkans bästa.

Lars Risberg

Kyrkofullmäktiges ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.