Replik: Parkeringsåtgärder är på gång

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Åserud, Lise

Tack Elisabet för dina synpunkter kring parkeringsmöjligheter i Arvika. Din insändare är en av flera som rör just det ökade trycket på parkeringsplatser efter att Minnebergsskolan öppnade.

Vi håller just nu på att göra den nödvändiga analysen för att kunna föreslå lämpliga åtgärder där just att tidsbegränsa fler parkeringar är en möjlighet. P-skivesystemet är ju etablerat i Arvika och fungerar bra. I Arvika precis som på de flesta andra platser har vi en utmaning i att främja andra trafikslag än bilen, till exempel genom att göra gatumiljön säkrare och mer lättillgänglig för fotgängare och cyklister.

Kommunfullmäktige har beslutat om totalt 45 miljoner kronor som vi investerar i trafiksäkerhetshöjande åtgärder och cykelinfrastruktur under de kommande åren. Sammanfattningsvis jobbar vi alltså med både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att människor ska nå sina målpunkter, bland annat Minnebergsskolan, på ett smidigt sätt och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Ett tillskott av en verksamhet med så många människor som Minnebergsskolan innebär förändrat beteendemönster för många, vilket gör att det behövs lite tid för att få både analysen och åtgärderna på plats.

Ida Svensson

Samhällsbyggnadschef

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.