Insändare: SD kämpar för den traditionella kyrkan

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Kyrkovalet närmar sig. På söndag är det dags för Svenska kyrkans medlemmar att rösta; att ta ansvar för hur kyrkans framtid de kommande fyra åren, på kyrkomötet (Svenska kyrkans riksdag), i Karlstads stift och bland annat lokalt i Arvika pastorat.

Hur väljer medlemmarna att rösta?

Svenska kyrkans medlemmar betalar kyrkoskatt och för dess pengar skall medlemmarna få något för. Grunderna i Svenska kyrkans verksamhet är fyra; förrätta gudstjänst, utbilda i den kristna läran, bedriva diakoni alltså omsorgen för medmänniskan genom socialt arbete, samt sprida det kristna budskapet genom mission. Sedan tillkommer bland annat begravningsverksamheten. Motsvarar värdet av kyrkans uppdrag kyrkoskatterna? Är kyrkan dålig på att förmedla värdet av att vara en del av den kyrkliga gemenskapen? Hur fungerar verksamheterna, till exempel den enorma brist på präster som är bärarna av det kristna budskapet?

Svenska kyrkan är satt under stor press och kommer vårt kyrkliga kulturarv att överleva? Den ödmjuka, kärleksfulla och förlåtande religionen, kristendomen, som har varit en del av vårt samhälle och det starkaste sammanhållande kittet över generationer, skyddas den av medlemmarna? Ska detta nästan 1000-åriga kristna kulturarv förstöras till förmån för andra trossamfund? Kommer kommande generationer om femtio, hundra år istället enas runt paddelhallar, islam? Är det vad Svenska kyrkans medlemmar vill?

SD kämpar därför för den traditionella kyrkan, en gemenskap över generationer. Kyrkan ska inte fungera som en åsiktsmegafon åt vänsterliberala krafter. Kyrkan måste komma till vägs ände med denna idioti som söndrar Svenska kyrkan inifrån. Medlemmarna har allt svårare att identifiera sig med kyrkan. Kyrkan är till för medlemmarna och alla som vill ska känna sig välkomna in i den kristna gemenskapen, inget världsligt. Kyrkan måste visa mycket tydligare sitt kristna budskap och att den finns till för människor i både sorg och glädje genom hela livet.

Socialdemokratins sekulariserande ideologi som under decennier har haft ett järngrepp över Svenska kyrkan och dess värdegrund är inte lösningen på kyrkans bevarande. SD värnar om den kristna tron och traditionen över generationer. De profana socialdemokratiska idéerna är helt skilt från den heliga kristna läran och ska så förbli. Många socialdemokrater uppskattar kyrkan och dess adliga budskap med förstår tyvärr inte denna distinktion och fortsätter och rösta som de alltid gjort tyvärr. Förfallet fortsätter.

Till det senaste kyrkofullmäktige mötet den 17 juni lade Sverigedemokraternas en motion om Mangskogs församlings bevarande och att församlingen behöver en egen församlingspräst över tid. Om inte denna församling kan överleva, som har procentuellt flest invånare kvar som medlemmar i hela Sverige, vilken församling kan då överleva? Det finns både en stor livs- och drivkraft i församlingen.

Anders Skogberg, SD, nominerad som: 2 Kyrkomötet, 1 Karlstads stift, 2 Arvika pastorat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.