Replik: Osanna påståenden i insändare

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Svar till insändaren med rubriken ”Valet till Svenska kyrkan är viktigt”. Det finns påståenden i insändaren som är helt osanna som jag vill besvara.

1. Kvinnoprästmotstånd existerar inte i nuläget.

Mer än hälften av alla präster är kvinnor

2. Att kyrkans barn- och ungdomsaktiviteter görs avgiftsfria och är tillgängliga för alla.

Det är avgiftsfritt och tillgängligt för alla

3. Att anställda är viktiga och ska ha kollektivavtals enliga löner och villkor

Kyrkan har kollektivavtal med samtliga berörda parter

4. Diakonala arbetet förstärks.

Diakonerna verkar i Sjukhuskyrkan, äldreboende, samtalsgrupper mm

5. Att kyrkan bidrar till att minska klimatavtryck.

Det har redan gjorts på alla kyrkor och fastigheter

Det borde insändarskribenterna känna till.

Eva Forssell, ordf.

Posk

Kandidat i kyrkovalet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.