Replik: Företagens kunder efterfrågar solenergi

Insändare
PUBLICERAD:
Solenergi, genrebild.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Jag håller med R. Pihlgren att det är viktigt med objektiv forskning kring vindkraft; fakta är bättre än tyckanden.

I Energiföretagens högnivåscenario kommer Sveriges energikonsumtion att öka med 120 procent till 310TWh år 2045. Detta innebär att vattenkraftens andel i energimixen sjunker från 45 procent till 23 procent. Om vi då inte tillåter mer än de marginella 10 procent för sol- och vindkraft så krävs att kärnkraften byggs ut till 60-70 procent, och då har vi samma problematik med kärnkraftens oflexibilitet som i Frankrike.

Vi måste tänka på Sveriges konkurrenskraft och ny kärnkraft kostar cirka 1 krona/kWh mer än ny sol- och vindkraft, vilket motsvarar 170 miljarder kronor per år för svenska företag. För att kunna använde den billiga energin fullt ut krävs att man arbetar med energiflexibla industriprocesser samt energilagring, och Sveriges högautomatiserade industri 4.0 har bra förutsättningar för att klara detta då IT-mognaden är hög.

USA:s energidepartement har gjort en plan för 45 procent solenergi till 2050 och det är också ett möjligt scenario i Sverige då solenergi är det energislag som är lättast och snabbast att bygga ut. De högre elpriserna vi har sett denna sommar kommer vara ett minne blott med en ökad mängd solenergi. Elpriset kommer att variera ännu mera över året och vara högst i januari och februari. För att dra nytta av låga elpriser kommer energikrävande industri att anpassa processerna för att kunna flytta underhållsstoppen från juni-juli till januari-februari.

Fastighetsbolaget Castellum är ett bra exempel på en kommersiell aktör som lyssnar på kundernas behov och som nu installerar solenergi i stor skala. Ett exempel är det nya logistikcentrum de har byggt i Göteborg och täckt hela taket med solenergi. I de kommande nya lagerhallarna kommer de att anpassa lutningen på ytterväggarna för att optimera solenergiproduktion även från väggmonterade solenergisystem.

Magnus Nilsson

Verksamhetschef Glava Energy Center

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.