Insändare: Politiker kan visst styra kyrkan

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Åserud, Lise

”Politiker ska inte styra kyrkan”. Detta påstående möter jag ganska ofta som valarbetare och kandidat till förtroendevald i Svenska kyrkan. Kan inte jag, som även har politiska uppdrag i kommun och region, också ha uppdrag inom Svenska kyrkan? Om ”politiker” inte ska styra i kyrkan skulle många namn försvinna från de flesta nomineringsgruppers listor. Många partipolitiskt aktiva ställer ju upp i andra nomineringsgrupper utan partibeteckning. Självklart är många kandidater engagerade enbart som förtroendevalda i kyrkan, även kandidater i vår nomineringsgrupp. Men alla har vi väl tankar om vad ett gott samhälle innebär och en människosyn som vi givetvis har med oss även i vårt engagemang i Svenska kyrkan. Det är inte en kostym som vi tar av eller på. Den är ju en del av oss.

Att ställa upp med partibeteckning är för mig att sätt att tala om för medlemmarna vilka värderingar jag står för.

Svenska kyrkan har ju som Sveriges största medlemsorganisation ett stort samhällsansvar. Kyrkans fyra uppdrag: fira gudstjänst, undervisning, diakoni och mission riktar sig ju till alla intresserade av existentiella frågor, som vill delta i gudstjänster, meditation, få möta andra människor eller delta i en arbetsgemenskap. Diakoni innebär att ge stöd i form av samtal eller praktisk hjälp. Kyrkan har också ett kulturarv att vårda. Alla är välkomna att delta. Detta är ett samhällsansvar som kyrkan tar för människor i alla åldrar.

Vi förtroendevalda i Svenska kyrkan representerar medlemmarnas demokratiska inflytande i samarbete med de som vigts till tjänst - biskopar, präster och diakoner - som har ett särskilt ansvar för att kyrkans lära följs. Tillsammans arbetar vi för att göra kyrkan angelägen för medlemmar och andra i dagens samhälle.

Givetvis har vi som nomineringsgrupp ett eget program för vad vi vill arbeta för som förtroendevalda i Svenska kyrkan. Läs gärna det.

Nils-Gunnar Andersson

Kandidat i kyrkovalet för nomineringsgruppen Socialdemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.