Replik: kommunens svar till insändaren ”Önskemat är idioti”

Insändare
PUBLICERAD:
”När det gäller anpassade måltider utgår det huvudsakligen ifrån rätten till anpassningar enligt diskrimineringslagstiftningen och som anses nödvändiga för att eleven ska klara sin studiegång i skolan”, skriver kommunen i sitt insändarsvar. Genrebild.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Naturligtvis ska skolan vara avgiftsfri. När det gäller friluftsdagar och annan verksamhet som är förlagd utanför skolans område ska vi erbjuda kostnadsfri måltid. Skolledningen tillsammans med kostenheten kommer att följa upp och se till att detta efterlevs på skolorna.

När det gäller dina synpunkter kring ”önskekost”, så vill vi förtydliga att vi enbart har specialkost och anpassade måltider. Både när det gäller specialkost och anpassade måltider utgår rutinerna från ”Riktlinjer för specialkost i förskola och skola” för Värmlands län samt Nationella rekommendationer. Specialkost innebär att det är en kost som är anpassad till en allergi och är medicinskt motiverad exempelvis gluten, mjölkprotein med flera. Vid specialkost krävs läkarintyg.

När det gäller anpassade måltider utgår det huvudsakligen ifrån rätten till anpassningar enligt diskrimineringslagstiftningen och som anses nödvändiga för att eleven ska klara sin studiegång i skolan. För att en elev ska få anpassade måltider ska en samlad bedömning av behovet göras i skolans elevhälsoteam och utvärdering ska ske kontinuerligt.

”Önskekost” finns inte som begrepp, men kan blandas ihop med den vecka då elever i årskurs 6 får vara med och rösta fram kommunens matsedel under en vecka.

Har du fler frågor eller funderingar får du gärna ta kontakt med oss.

Carina Johannesson, grundskolechef, Arvika kommun

Conny Room, enhetschef kostenheten, Arvika kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.