Insändare: Vi behöver vindkraften

Insändare
PUBLICERAD:
Vindkraft, genrebild.
Foto: Arian Schuessler

De senaste insändarna i vindkraftsfrågan har belyst behovet av mer miljövänliga energislag och även de svårigheter som finns på vägen dit.

Kommer du ihåg hur det var ”förr”, egentligen alldeles nyligen? Kvarnar och sågar låg vid forsar för att utnyttja vattnets kraft. Järnförädling låg där järnfyndigheten fanns och träråvaran kom från skog i närheten. När den tog slut fick man frakta kol och trä dit det behövdes. Numera fraktas alltmer energi i elledningar. Därför behöver energipolitiken bli både näringspolitik och miljöpolitik, från att ha varit bara miljöpolitik. Kärnkraft är inte lösningen här, den behöver enorma subventioner för att klara sig i sin nuvarande form och vindkraften kan etableras snabbare och av egen kraft. Sverige jobbar på lagringslösningar som gör att vi kan gå runt som land även när det inte blåser. Där jobbas det mycket med vätgasen, till exempel i projekt som RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner) driver. Det ska vara försörjningstryggt och kostnadseffektivt, eftersom en fördubbling av elkraftanvändningen förväntas inom 20-25 år. Under våren har markägare hört av sig till kommunen och påtalat att deras mark kan vara lämplig för etablering, personer som vill bidra till en hållbar elförsörjning. Det finns också negativa röster som är oroliga att vindkraften ska förstöra Värmland. Där är det kommunala vetot ett viktigt verktyg, som till exempel i Stömne, där andra hänsyn fick gå före trots ett utmärkt vindläge. Vetorätten är viktig för det kommunala självstyret.

För att vi ska kunna behålla det kommunala vetot och ändå lyckas med energiförsörjningen i framtiden är det viktigt att vi inte bara säger nej, utan vågar säga ja till vindkraft också. Kommunen är mitt uppe i ett arbete med ny översiktsplan och där skulle vi kunna enas om ett, eller några få, områden där vindkraft kunde etableras. Där markägare och närboende ser fördelarna. Vi behöver vindkraften i Värmland eftersom vi har energikrävande industrier som är viktiga att behålla. Själva producerar vi bara 70 procent av det vi använder inom länet. Kommunen bör också få del av avkastningen i en vindanläggning, kanske återbäring enligt norsk modell. Jag har lyft det i en socialdemokratisk motion på riksnivå i år och den handlar också om att snabbare öka kapaciteten i stamnätet här i Värmland.

Lisa Levin (S)

Vice ordförande i kommunstyrelsen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.