Insändare: Vad får vi för pengarna?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Hans-Åke Henriksson

Allå, allå emliga armén hette en tv-serie som sändes för länge sedan.

Serien var en parodi på en annan mer ”seriös” serie.

Jag kommer osökt att tänka på ”Allå, allå” när jag skall betygsätta den kommunala förvaltningen i Arvika kommun.

Man är en parodi på hur man skulle kunna förvänta sig att en kommunal förvaltning skall fungera, och man är hemliga, väldigt hemliga.

Jag tänker närmast i tiden främst på utsagorna från kommunen i de senaste artiklarna i AN som började med rubriken ”Vi ägnar oss inte åt hemlighetsmakeri”

Om inte denna förberedelse inför en eventuell rättstvist med ”Kevin-bröderna” är hemlighetsmakeri, så har man nog inte förstått det ordets innebörd.

En enskild chefstjänsteman har utifrån vad som sagts, själv anlitat en jurist för kommunens räkning. Åtgärden stöds inte av något formellt beslut, och något skriftligt underlag inför åtgärden sägs inte finnas. Det hela hävdas vara en helt normal åtgärd inom den löpande verksamheten.

Den skriftliga utredning som den anlitade juristen gjort hävdas vara juristen eget arbetsmaterial som kommunen inte har tillgång till. Det rimliga vore väl att en sådan rapport tillställs beställaren det vill säga Arvika kommun, och finns diarieförd hos kommunen.

Först talades om ett ”talmanus” som Per-Joel Sewelen skulle ha fått från juristen. Men när jag försökte få del i den inkomna handlingen så hävas att även detta är juristens eget ”arbetsmaterial” som inte inkommit till kommunen.

Kanske viskade juristen i Seweléns öra vad han skulle säga enligt detta manus?

Kommunen kunde enligt Sewelén inte be bröderna om ursäkt för kommunens del i detta rättshaveri och övergrepp som bröderna som barn utsattes för på grund av ”sekretess”

Men att överlämna att allt detta sekretesskyddade material till en utomstående konsult trots att ingen tvist i domstol ännu föreligger gick tydligen bra. Anmärkningsvärt !

Dessa pengar som man nu bränner på en konsult som bara levererar ”arbetsmaterial” till sig själv (enligt kommunens egen utsago) kunde man istället lagt på en liten symbolisk summa till bröderna tillsammans med en ursäkt till dem, då kunde man lagt detta bakom sig från kommunens sida.

Förutom att kommunens agerande är moraliskt och etiskt förkastligt så kan det även vara direkt olagligt man har ju röjt sekretesskyddat material för en utomstående part. Någon rättslig tvist i domstol föreligger ännu inte, men kommunen tycks vilja provocera fram en sådan.

Sedan har vi ju även den rent ekonomiska sidan. Där jag tycker att vi skattebetalare i Arvika kommun likt Leif Östlin kan utbrista:

Va fan får vi för pengarna?

Att be bröderna förbehållslöst om ursäkt tillsammans med att ge dem i sammanhanget en symboliskt summa för att undvika en rättstvist som kommer ge Arvika mycket negativ publicitet, hade varit väl använda pengar.

Men istället väljer man bränna en massa pengar på meningslöst navelskåderi som går ut på att Arvika kommun aldrig erkänner när man handlat fel.

Vi som skall lägga vår röst i den kommunala valurnan nästa år, vill nog veta hur ni folkvalda ställer er till att bränna skattemedel på navelskåderi som vissa tjänstemän väljer att ägna sig åt.

Göran Andersson

Skattebetalare i Arvika Kommun

Fotnot: Arvika kommun har fått möjlighet att svara på insändaren, men avböjt.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.