Replik: Fokusera på att höj lönerna för undersköterskorna

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten tycker att Hans Nilsson borde fokusera på att höja undersköterskornas löner.
Foto: LEIF R JANSSON / TT
Det är få som kan klå HN i aktivitet på tangenterna både på insändarsidor och på sociala medier. Ibland går det dock lite väl snabbt kan man tycka och den röda tråd han försöker rita upp slår som knut på sig själv.

Den 14 januari 2021 delar HN på sin offentliga Facebooksida, som så många gånger tidigare, ett protokoll från ett av många sammanträden i AU under vintern. I detta protokoll får läsaren ta del av ett långt utlåtande från HN angående den nu utköpta personalchefen med bland annat följande citat:

”H*n har under denna tid idogt arbetat för Eda kommuns bästa i alla sammanhang. Skött sitt jobb föredömligt. Tagit budgetansvar och sett till att lönerna i kommunen följer lönepolicyn.”

Vad består då detta klanderfria arbete med budget och lönepolicy av?

I en insändare publicerad i AN den 14 april påtalar undersköterskan Anna, medarbetare i Eda kommun, att hon efter 14 år i tjänsten tjänar 25 400 kronor. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) är genomsnittslönen i Sverige för en 35-44 år gammal undersköterska som tjänstgör inom offentlig sektor på hemtjänst/äldreboende 28 400 kronor. Om vi antar att undersköterskan Anna började arbeta efter studenten bör hon vara cirka 35 år gammal nu och i dagsläget tjänar hon 10,3 procent lägre än sina jämngamla kollegor i Sverige.

På HNs offentliga Facebooksida kan vi även ta del av den nu utköpta personalchefens månadslön, nämligen 61 000 kronor. Enligt SCB:s är genomsnittslönen för en 35-44 år gammal personalchef inom offentlig sektor 61 800 kronor. Även om vi lär oss av våra misstag och numera inte nämner namn på ej längre offentliga tjänstemän i Eda i våra insändare så är det väl ändå inte utlämnande att nämna att den nu utköpta personalchefen befann sig i detta åldersspann när h*n blev utköpt? H*n tjänade alltså 1,3 procent lägre än sina jämngamla kollegor i Sverige.

För att påvisa ett mönster lyfter vi in ännu en spelare i uträkningen. HN verkar gillar siffror, räkneexempel och kommande person ifrågasätter HN flitigt i det offentliga rummet så... Nuvarande kommunchef i Eda kommun tjänade enligt en artikel publicerad den 31 oktober 2019 på via.tt.se 77 000 kronor i månaden. Enligt SCB är genomsnittslönen för en 55-64 år gammal kommunchef i Sverige 97 100 kronor. Det innebär att nuvarande kommunchef tjänar 20,8 procent lägre än sina jämngamla kollegor i Sverige.

Eda kommen är en liten kommun med sina drygt 8 500 invånare så att löneläget är lägre än genomsnittet i Sverige är väl egentligen ganska logiskt. Vad som dock inte är logiskt för oss (men kanske för HN?) är hur undersköterskan Anna och hennes övriga (enligt oss ovärderliga) kollegor i Eda värderas 10 procent lägre än i övriga landet, kommunchefen 20 procent lägre medan personalchefen själv ligger nästintill prick på genomsnittet? Anser HN att man som personalchef gör ett klanderfritt arbete, tar budgetansvar och följer lönepolicy när man gör det genom att hålla igen på våra undersköterskors löner? Är detta att idogt arbeta för Eda kommuns bästa i alla sammanhang? Är detta den lönepolicy som vi väljare i Eda vill att folkvalda politiker som HN ska verka för?

Så som HN tagit strid för den forna personalchefen är (för att använda hans eget ord) en parodi. Nej, lägg ner nu, gå vidare, skattepengarna är borta. Lägg din politiska kraft och inflytande på att strida för några som faktiskt gör skillnad varje dag på sitt arbete, nämligen undersköterskan Anna och hennes kollegor.

Ännu en medarbetare med lön under genomsnittet

Svar direkt

Jag har inte tagit strid för personalchefen. Jag har tagit strid för att kommunens personalpolitiska program, lagar och avtal ska gälla för alla kommunens anställda, även chefer. Jag har tagit strid för arbetsmiljön och jag har tagit strid för att kommunen inte ska betala avgångsvederlag som kostar skattebetalarna 2 340 000 kronor.

Det är sant att jag gillar att räkna men inte ens jag lyckas linda in mina argument i så många siffror som insändarskribenten gör. Argumenten faller dock platt till marken. Lön ska baseras på erfarenhet och kompetens. Det är inte tillåtet att sätta lön efter ålder. Det faller under diskrimineringslagens förbud mot osakliga löneskillnader.

Varken lönepolicy eller det personalpolitiska programmet är fritt valt arbete. De är politiska dokument, beslutade av kommunstyrelsen, som alla ska följa. De finns att läsa på kommunens hemsida. Det är närmaste chef som sätter lönerna inte personalchefen. Individuell och differentierad lönesättning tillämpas och lönenivån bestäms utifrån marknadsläge, lönekartläggning och arbetsvärdering samt bedömningen av medarbetarnas prestationer utifrån fastställda lönekriterier. Det är därför mer meningsfullt att jämföra en personalgrupps lönenivå med omvärlden än en enskild individs.

Att personalchefen har haft en förhållandevis god löneutveckling beror på hur nuvarande och tidigare kommunchefer har värderat hennes arbetsinsatser. Vad gäller undersköterskornas löner har det allmänna utskottet tagit del av deras löneläge i jämförelse med andra Värmlandskommuner. I fjolårets löneöversyn var undersköterskorna en av de prioriterade grupperna. Även i år görs en satsning.

Eda kommun har inte ekonomi att höja lönerna upp till Värmlandssnittet på en gång. Det är en långsiktig målsättning. Allting hänger ihop. Det finns bara en plånbok. Om Eda kommun väljer att ge avgångsvederlag på miljonbelopp så finns det mindre pengar till att göra andra satsningar.

Hans Nilsson i Söpple

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.