Insändare: Ångrar att jag läste på Solbergagymnasiet

Insändare
PUBLICERAD:

Jag ångrar att jag valde att läsa på Solberga gymnasiet. För er som ska välja gymnasium i framtiden, tänk ett extra varv innan ni väljer Solberga. Utbildningen du får på skolan beror helt på hur du beter dig mot undervisande lärare. Fjäskar man nog mycket, då kommer du att ha riktigt fina avgångsbetyg oavsett prestation. Om man endast presterar, utan att fjäska, kan du glömma din drömutbildning på universitetet efter studenten. Som elev på skolan har man inget att säga till om, och man kan heller inte få den hjälp eller det stöd man behöver, om man nu inte fjäskar tillräckligt. Du har alltså inga möjligheter att påverka din utbildning, om man inte beter sig på rätt sätt som sagt var. Om något problem uppstår, kan man inte vända sig till varken undervisande lärare, mentor eller rektor. De ser endast förbi en, de hjälper inte till. Personligen har jag hamnat i denna sits ett flertalet gånger under min tid på denna skola. Det finns såklart några lärare som inte beter sig på detta vis, men majoriteten gör faktiskt det. Har flera gånger upplevt stora problem med lärare på skolan. Ofta handlade det om att jag inte kände att jag fick den hjälp jag behövde, men det handlade också ofta om att lärarna var orättvisa i sina bedömningar. Försökte i början att varje gång detta skedde att tala med läraren i fråga, med min mentor eller rektor. Det hjälpte dock aldrig. Efter ett tag gav jag upp kampen om att kunna påverka min utbildning på skolan, eftersom att det aldrig lönade sig att söka hjälp. Såg man till att vara den där eleven som alltid fjäskade för läraren, en så kallad "teachers pet", fick man all hjälp i världen. Är man inte det, blir man bortglömd. Dessutom är det väldigt stor skillnad på de grundläggande kurserna som alla linjer läser. Till exempel så skiljer det stort mellan linjernas svenska kurser, och dessa ska ju vara dem samma för alla svenska gymnasielinjer. Alltså, som elev värderas du utifrån vad du läser och hur du beter dig. Utifrån det sätts kraven och förväntningarna. Dessa blir lägre, desto mer du fjäskar. Jag själv tillhör de elever som inte smörar sönder, vilket har lett till att mitt enorma arbete jag lagt ner under min gymnasietid inte kommer att betala av sig. Om jag och en annan klasskamrat, som fjäskade, gjorde samma misstag, fick klasskamraten alltid högsta betyg ändå samtidigt som jag kunde sjunka flera betygssteg. Det är inte bara jag som har upplevt skolan på detta sätt, utan det har även många andra jag pratat med också gjort. Då snackar jag om nuvarnade elever och även elever som tog studenten för fem år sen, från samtliga linjer. Denna insändare syftar bara till att lyfta de problem som finns innanför Solbergas väggar. Eftersom det inte går att vända sig till skolans personal för att lösa problemen som finns, vänder jag mig nu till allmänheten istället ihop om att kunna ge framtida studenter på skolan en bättre chans till en rättvis utbildning. Så, innan du väljer gymnasium, tänk efter. Vill du gå på en skola där du kan påverka din utbildning och faktiskt få den hjälp du behöver? Eller vill du gå på en skola där det enda framgångsrika konceptet är fjäsk?

Ex-Solbergaelev

Svar direkt

Vi vill först och främst djupt beklaga hur du upplevt din tid på Solbergagymnasiet. Vår ambition är att ge en så bra grund som möjligt för vidare studier Att man som elev blir korrekt bemött är oerhört centralt för oss, vilket gör att det är extra tråkigt att läsa hur du känt. Vi gör årligen enkäter bland alla våra elever om trivsel och mående och den bild vi får generellt är att våra elever trivs och är nöjda. Det finns dock alltid utrymme för att bli ännu bättre.

Du är välkommen att ta kontakt med någon av oss.

Marianne Annersand rektor

Niklas Karlsson biträdande rektor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.