Replik: Frågan om buller central i Arvika

Insändare
PUBLICERAD:

Replik till biträdande kommundirektör Anna Wikstrand 29/3-21 och Yvonne Backlund Renäng 31/3-21

Frågan om buller är central i Arvika. Och frågan om nöjesbuller. Om detta kan vi tycka både det ena och det andra. Men det finns vissa lagar och regler. Till exempel säger riktlinjerna från Naturvårdsverket, att buller från motorbanor, i närheten av permanentbostäder, inte får överskrida 60 decibel (vardagar dagtid). Vi bor i Rackstad i närheten av bland annat motorbanan Team Westom. Vid en av de bostäder som ligger närmast banan har vi uppmätt ljudnivåer på 87 respektive 99,1 decibel år 2020. Och högre.

Som framgår i vår artikel i AN 29/3-21, har vi fått rätt i domstol: Det måste göras professionella ljudmätningar här. Redan idag körs det träning 3 gånger/vecka april till november och tävlingar (säg 8-10 dagar). Träning på torsdagar pågår hela dagen. Det är runt 90 dagar per år. Ljud är komplext. Det räcker inte att ta en karta och en linjal och mäta hur långt från ljudkällan man bor. Topografin påverkar, dalar och kullar, skog och vind, ljud färdas långt över vatten. Och ljud adderas:

Det är orimligt att ens tänka tanken att starta ännu mer motorverksamhet på det gamla flygfältet, en stor plan yta, där ljudet kommer att spridas lätt, då vi redan har stora bullerproblem och det inte har gjorts professionella ljudmätningar – någonsin.

I artikelserien om försäljningen av Westlanda flygplats, frågar journalisten, hur det kom sig att Lennart Johansson (Tôrparn) kunde få köpa flygbanan, då det fanns en annan spekulant som bjöd högre? På detta svarar biträdande kommundirektör Anna Wikstrand, att det var viktigt också vilken sorts verksamhet som skulle bedrivas. Varpå journalisten konstaterar att det framgår av flera dokument, att båda spekulanterna hade likartade planer: Motorsport med mera. (AN 5/3-21).

I sitt svar till oss AN 29/3-21, tycks Wikstrand ha glömt bort detta, hon säger att kommunen inte har ”uppfattat” att det finns några planer att bedriva motorverksamhet på Westlanda.

Hur ska vi över huvud taget förstå detta motstridiga och vaga svar? Vi tycker att det är självklart att en representant från kommunen ska hänvisa till möten och beslut när det handlar om så viktiga frågor. Vi vill veta vilka beslut Arvika kommun har tagit kring detta område!

Det finns så mycket plats i Värmland – flytta motorsporten dit den inte stör någon. Så kan vi göra något annat här!

Dordi Westerlund

Kerstin Westerlund

Therése Oldenvik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.