Replik: Vilka beslut har du och övriga i nämnden fattat?

Insändare
PUBLICERAD:
Arvika sjukhus
Foto: Håkan Strandman

Vad vet egentligen Eva Julin Dombrowe om den verksamhet hon är satt att ansvara för?

Citat: ”IVO riktade kritik mot regionen .. som grundade sig på en otydlig organisation och oklarheter kring medicinskt ansvar”. En tidigare områdeschef drog direkt igång en samverkansprocess för att tydliggöra ansvar och uppdrag.”Ett arbetsgivarbeslut” och ”hälso- och sjukvårdsledningens uppfattning att IVO:s anmärkningar snarast måste åtgärdas” skriver Julin Dombrowe. Detta tolkar jag – eftersom du inte är särskilt konkret - att tjänstemännen tog alla besluten. Vilken information fick ni politiker? Känner du till att resultatet av denna och kanske också tidigare omorganisationer resulterat i att det inte längre finns någon kirurgklinik i Arvika. Som jag skrev: ”Man har bildligt talat rivit huset”. ”Vi (politiker?) har inte tagit något beslut om att avveckla vården på de tre sjukhusen i Värmland.”!

Sedan blandar du ihop kirurgin och ortopedin, två skilda kliniker. Min kritik gäller kirurgin. Ortopedin finns kvar vid sjukhuset i Arvika i ett mycket välfungerande samarbete med Karlstad.

”En läkartjänst flyttas från kirurgkliniken i Karlstad till Slutenvården i Arvika.” Kirurgisk slutenvård finns ju inte i Arvika! En tjänst är inte heller alltid detsamma som en fysisk person.

Du skriver vidare att ”Det som nu sker är att operations-, endoskopi-, och den urologiska verksamheten fortsätter som tidigare. I min verklighet gäller en åktur till Karlstad eller till privatläkare i Kristinehamn för årlig kontroll som tidigare sköttes perfekt i Arvika. Jag misstänker att fler än jag är drabbade. ”Möjligheten att ta hand om patienter med kirurgiska åkommor på sjukhuset i Arvika kvarstår alltså oförändrad.” Lögn eller okunskap?

Du påstår också att ”Samverkan mellan sjukhusen i Karlstad och Arvika upphör inte utan ska tvärtom öka”. Områdeschefen för slutenvården i Värmland, Mikael Bergenheim, gav Arvika ett erbjudande om”självstyre” innebärande att samverkan med Centralsjukhuset upphör! Båda påståendena kan inte gälla. Kände du till detta ”erbjudande” innan det gavs av Bergenheim, ledande i ” hälso- och sjukvårdsledningen och verksamheten” du känner dig ”helt trygg i”att ”de fattat och fattar beslut som bidrar till en bättre vård för invånarna i hela länet och i det här fallet i västra Värmland.” - förutsatt att man är beredd att ta sig till Karlstad, vill jag tillägga.

Vilka beslut har du och övriga i nämnden fattat?

Inledningsvis skriver du att ”tillgänglig vård och patientsäkerhet är viktigt för oss. Vi ska ge våra värmlänningar den allra bästa vård oavsett var man finns i Värmland:”.

Någon däremot?

Detta vill ni men vad gör ni?

Den nämnd du representerar, hälso- och sjukvårdsnämnden, är en beställarnämnd som gör en enda stor beställning varje år. Ni har lagt en beställning och så gör tjänstemännen resten?

Politiken abdikerar. Återkommer nästa år.

Får ni det ni beställt? Utför ni några som helst kontroller?

Vad vet du, Eva Julin Dombrowe (L), om den verksam du är satt att ansvara för?

Nils-Gunnar Andersson (S)

Svar direkt

Som jag skrev i mitt tidigare svar är tillgänglig vård och patientsäkerhet viktigt för oss i Värmlandssamverkan och vi har inte tagit något beslut om att avveckla vården på de tre sjukhusen i Värmland. Vi vill förbättra och utveckla vården på samtliga sjukhus, inklusive Arvika sjukhus. Värmlänningen ska vara trygg i att vi gör vårt yttersta för att erbjuda god och nära vård oavsett var man befinner sig.

Jag tror mig vara hyfsat insatt i den verksamhet som jag är ansvarig för, men jag kan knappast allt. Vi i hälso- och sjukvårdsnämnden får regelbundna uppföljningar under året från hälso- och sjukvårdsledningen. I fråga om Arvika sjukhus så finns det ett flertal missförstånd som jag i mitt förra svar försökte förklara.

IVO har riktat kritik mot regionen och det är för mig, liksom för verksamheten, är en självklarhet att man rättar till det som IVO kritiserar. IVO kritiserade bland annat regionen för otydlig organisation och oklarheter kring medicinskt ansvar – menar Nils Gunnar Andersson (S) att jag som politiker ska lägga mig i hur dessa delar ska hanteras. Jag anser att den faktakunskapen finns hos våra tjänstepersoner och inte hos politiken.

Jag diskuterar gärna vidare frågan om Arvika sjukhus framtid med dig direkt per telefon eller i ett digitalt möte. Du är välkommen att höra utav dig. Jag tror vi har liknande visioner om Arvika sjukhus framtid och därför kan det vara bra att reda ut eventuella missförstånd.

Eva Julin Dombrowe (L), regionråd tillika, 2e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.