Insändare: Upphandlingen av tjänstebilar visar brist på klimatengagemang

Insändare
PUBLICERAD:

Så bra att min motion ”Öka Arvikas engagemang i klimatarbetet” startat en diskussion kring kommunens senaste upphandling av tjänstebilar. Det behövs!

Vid den förra upphandlingen 2014 var cirka 70 procent ”miljöbilar” och Peter Söderström, och även undertecknad, såg mycket positivt på detta. Tyvärr blev satsningen en halvmesyr. Bilarna hade kort räckvidd på el och antalet laddstolpar var för litet. Att miljöbilssatsningen inte blev vad många hoppats kan i någon mån förstås. Elbilar var en ganska ny företeelse och entusiasmen var nog större än kunskapen. Projektet var inte genomtänkt i sin helhet.

Men nu, 6 år senare, har elbilarna utvecklats mycket och erfarenheterna kring driften av sådana vuxit.

Jag är mycket besviken på att vår (S)-ledda kommun i den senaste upphandlingen tagit ett stort steg bakåt! Inte använt tidigare erfarenheter och gått vidare i klimattänket! Jag vet att du Peter är engagerad i klimatfrågan, och beklagar att du inte orkade använda ditt engagemang här!

I den nu genomförda upphandlingen är mindre än 15 procent av bilarna ”miljöbilar”. Detta förklarar kommunens upphandlare Hans Fyhr med att elbilar är jämförelsevis dyra i inköp, att modellerna behöver bli fler och att robusthet och säkerhet behöver öka. Kommunen har alltså tagit ett stort steg tillbaka vid upphandlingen av miljöbilar, samtidigt som utbudet av elbilar ökar kraftigt, priserna sjunker och kunskaperna om driften ökar.

Att genomföra en upphandling ska naturligtvis göras av de tjänstemän som är kunniga på detta, men det övergripande regelverket ska fastställas politiskt. Där borde ha framgått att ”minsta möjliga klimatbelastning” ska vara en viktig faktor vid upphandlingen av tjänstebilar. Det missade ni Socialdemokrater!

2020 var det varmaste året på Jorden i historisk tid. Vi går mot en katastrof, om inte nuvarande utveckling kan brytas. Arvika kan inte lösa detta. Men vi har ett ansvar att gå före och bidra till lösningen! I min klimatmotion yrkar jag på 4 åtgärder: 1) Gå med i intresseorganisationen ”Fossilfritt Sverige” där regioner, kommuner och företag tillsammans med regeringen arbetar för att Sverige ska bli fossilfritt före 2045. 2) Peka även i den nya översiktsplanen ut områden lämpliga att utreda för etablering av vindkraft. 3) ”Minsta möjliga klimatbelastning” ska var viktigt vid upphandling av tjänstebilar. 4) Detta ska även vara viktigt vid alla andra upphandlingar där det är relevant.

Arvika kan inte lösa klimatkrisen, men vi kan bidra! Det har vi ett ansvar att göra! Jag är besviken på att majoriteten med (S), (V) och (MP) inte fullföljt det som var en god ambition i den förra upphandlingen av tjänstebilar. Arvika kan bättre! Det är dags för nya krafter!

Gösta Frödin (L)

Svar direkt

Hej Gösta

Vi är fortfarande överens om att klimatet är vår tids stora ödesfråga du och jag.

Gällande upphandlingar så vet ju även du att det är verksamheterna som är beställare och deltar i detaljarbetet för att få bästa leverans utifrån behov.

För mig är det också viktigt att fordonen inte bidrar till ökad stress i arbetet för våra anställda.

Dock kan politiken styra riktningar via mål i styrdokument och det har vi gjort tillsammans i bland annat strategisk plan gällande miljömål fordon.

Sätter vi mål måste vi också skicka med finansiering annars blir bara målen tomt prat.

Detta är en diskussion vi tar varje år i budgetprocessen, både gällande ambitionsnivån på målen och den medföljande finansieringen.

Jag ser fram mot att fortsätta detta tillsammans och hoppas att du även får med dig dina allianskamrater på dina ambitioner.

När det kommer till arbetet med översiktsplanen så kommer det vara viktigt att fånga hållbarhetsfrågor även där, om detta är vi också helt överens.

Du har riktat viss kritik mot majoritetens ställningstagande rörande nej till vindkraft i Stömne men vi menar att det finns andra värden att ta hänsyn till också, såsom närboendes oro samt naturvärden i Glaskogen.

Men jag vill ändå avsluta med att säga att vi har en samsyn gällande vikten av att försöka hitta miljömål som är realistiska och som vi orkar med att genomföra.

Peter Söderström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.