Insändare: Öfn. önskar arbetsro, men kan inte sluta med gliringar

Insändare
PUBLICERAD:

Överförmyndarnämnden. Nu står dessa bittra insändare därifrån ända upp i halsen. Man har önskat arbetsro men kan fortsatt inte sluta med insändare och gliringar på sociala medier. Skaffa enheten akut psykolog-stöd så tidigare misstag kan läggas till historien. I en frisk organisation borde man vara tacksam över att misstag upptäcks, be om ursäkt från hjärtat och fortsätta arbeta för förbättring. Man skulle naturligtvis välkomna fortsatt granskning för att minska risken för att fler misstag begås. Överhuvudtaget verkar det vara problem inom kommunen att kunna ta kritik. Som skattebetalare ses detta som ett problem och förtroendet minskar för varje ny sak som kommer upp. Det enda ärliga är att ÄGA sitt problem och förändra det som gått dåligt. Att gå ut och gnälla och "känna sig" utpekade är bara patetiskt. I all synnerhet om man inte varit en del av problemet. Myndigheten känns långt ifrån stabil vilket gör att jag och sannolikt fler avstår från att bli Gode man trots att behov finns. Risken verkar påtaglig att smittas av bitterheten som verkar härska.

Hjälp de som behöver hjälp!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.