Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Varför öppnar inte Arvika idrottshallarna för våra barn och ungdomar?

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Efter regeringens senaste presskonferens trodde nog många med mig att våra barn och ungdomar skulle få börja träna igen.

Stefan Löfven berättar tydligt i presskonferensen att smittoläget är högt i Sverige men att man måste göra undantag gällande träning för alla barn och ungdomar upp till och med högstadiet.

Det anses alltså såpass viktigt att ungdomsidrott utövas då alternativet att stänga idrottsverksamheter för åldersgruppen får allvarliga konsekvenser för våra barn och unga.

Men förvånande nog väljer Arvika kommun att som enda kommun i Värmland att inte öppna upp idrottsverksamheter för barn och unga.

Arvika verkar vara en av få kommuner i Sverige som väljer att INTE öppna idrottsanläggningarna och hålla igång idrottsverksamheterna för ungdomar och barn.

Som fritidschef har Eriqa Lindsten säkerligen en bra anledning men det vore intressant att veta hur diskussionen har gått.

Den information man får från biträdande kommundirektör Anna Wikstrand är att den stora smittspridning och pandemilagen är anledningen till varför man inte låter barn och unga träna.

Men att smittspridningen nu är så hög som anges som svar verkar konstigt då man kan läsa i aktuell statistik över smittspridning att Arvika ligger under snittet i Sverige vad gäller smittspridningen och Värmland är ett av de län och den region i Sverige som är mest förskonat när det kommer till smittspridning av covid.

Och när man nu gjort bedömningen av återgång till skolan för gymnasieelever torde det beslutet ligga i att det är låg smittspridning i kommunen.

Min fråga till kommunen är här varför kommunen inte agerar konsekvent?

Hur resonerar man då skolelever kan ha skolidrott i exempelvis Sporthallen men föreningsidrott, som dessutom är på frivillig basis, inte är tillåtet av kommunen?

När jag ställde den frågan till Anna Wikstrand fick jag till svar att kommunen har bedrivit skolidrott hela tiden och här lyder skollagen.

Men kräver skollagen verkligen att våra barn ska träna inomhus om coronasmittan är så hög som kommunen gör gällande? Eller ska vi inte här lyssna på vad vår regering säger angående barn och ungdomsidrott ?

Här får man dubbla budskap och man undrar ju vilket ben kommunen står på och om man grundar sina beslut i aktuell statistik eller helt godtyckligt tyckande.

Jag ställer mig också frågande till om Arvika kommuns beslutande utskott verkligen kommunicerar med varandra när viktiga beslut tas. Det verkar ju inte så.

Som förälder till en besviken innebandyspelare så förväntar jag mig svar från kommunen om varför Arvika inte ska följa vad RF/SISU och regeringen uppmanar Sveriges kommuner till.

Mvh förälder som tröttnat på dubbla budskap och luddiga, ologiska direktiv

Svar direkt

Tack för föräldraengagemanget!

Det stämmer att vi i Värmland har haft en lägre smittspridning än många andra regioner. Arvika kommun var relativt skonad från smitta i våras. Nu är talen högre och vår strävan är att så långt vi kan påverka, hindra fortsatt smittspridning bland våra äldre och mest sköra. Just nu är det vår bedömning att vi har en allmän smittspridning och att vi de senaste veckorna haft en högre smittspridning i de västvärmländska kommunerna. Vi ställer vår förhoppning till vaccinet men det dröjer en tid innan vi ser effekt av det. Vi längtar alla till att vardagslivet återgår till det normala.

Regeringen betonade i förra veckans presskonferens vikten av att ungdomar födda 2005 och senare ska kunna ta del av både kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter. Från och med måndag den 25 januari är biblioteket öppet för att hämta/lämna bokkassar på förmiddagar och för besök på eftermiddagar. Ett öppnande innebär inte att biblioteket återgår till det normala utan det är öppet med restriktioner. Även vad gäller skolans lektioner i idrott och hälsa görs anpassningar och lektionerna hålls i möjligaste mån utomhus.

För kommunen som fastighetsägare har vi att följa de krav pandemilagen ställer vad gäller information och dokumentation mm. Förberedelser pågår för att åter öppna kommunens idrottshallar. Samverkan med berörda föreningar sker i god anda och med stor förståelse för situationen. Vi har ett antal hallar i Arvika stad och ett antal på landsbygd som används av föreningar på kvällar och helger. Föreningar som bedriver verksamhet i kommunens idrottslokaler ansvarar för att följa de regler som ägaren meddelar för lokalen/anläggningen.

Vi kommer återkomma med besked när vi öppnar.

Hans Karlsson

Kommundirektör

Anna Wikstrand

Bitr kommundirektör

Eriqa Lindsten

Kultur- och fritidschef

Artikeltaggar

Anna WikstrandArvikaEriqa LindstenIdrottInsändareStefan Löfven