Hoppa till huvudinnehållet

Stor kartläggning: Så går det med vaccineringen i samtliga värmländska kommuner

Publicerad:
Reporter Anna Sims
Anna Sims
anna.sims@nwt.se
Reporter Pia Holmström
Pia Holmström
pia.holmstrom@nwt.se
Reporter Marie Blomgren
Marie Blomgren
marie.blomgren@nwt.se
Reporter Peder Kaldal
Peder Kaldal
peder.kaldal@nwt.se
Reporter Daniel Larsson
Daniel Larsson
daniel.larsson@nwt.se
NWT har ringt runt till samtliga värmländska kommuner för att få en lägesbild i just din kommun.
NWT har ringt runt till samtliga värmländska kommuner för att få en lägesbild i just din kommun.

Vaccinationstakten är en av de mest omdebatterade frågorna i Värmland just nu. NWT har ringt runt till samtliga värmländska kommuner för att få en lägesbild i just din kommun.

Arvika

Arvika kommun
Arvika kommun Foto: Hans-Åke henriksson

Hur många har vaccinerats i din kommun? Fördelning mellan äldre och personal?

– 360 personer fram till torsdag lunch. Alla till äldre. Vi har inte påbörjat vaccination av personal än, troligen kan vi börja på fredag, säger Margareta Magnor Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hur många doser har ni fått?

– Vi har fått så många doser vi begärt, som vi har möjlighet att vaccinera.

När började ni?

– Måndag 11 januari. Vi tänkte börja vecka tre men tidigarelade det eftersom det fanns vaccin och vi hade en smittspridning inom äldrevården.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda?

– Vi var förberedda men oförutsedda saker händer i sådana här verksamheter. Vaccinationen har lagts ovanpå det dagliga arbetet och det är enormt resurskrävande och kräver mycket planering inom hemtjänsten.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Vi har haft diskussioner angående ansvarsfördelningen med regionen, och nu fått en jättebra plan för det. Kommunen vaccinerar på äldreboenden och de som har hälso- och sjukvård i sitt hem. Regionen vaccinerar de som annars går till vårdcentralen för sin hälso- och sjukvård.

Med facit i hand; hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Nej det hade vi inte. Det kom snabbt på under julhelgen att Värmland skulle få vaccin. Vi tidigarelade en vecka och det var så långt vi kunde sträcka oss och tycker vi gjorde bra ifrån oss i det.

Eda

I Eda kommun började med man vaccinera första dagen efter jul- och nyårshelgerna.
I Eda kommun började med man vaccinera första dagen efter jul- och nyårshelgerna. Foto: Jonas Klint

I Eda kommun drog vaccineringen i gång den 4 januari. Hittills har alla inom särskilt boende och de allra flesta med hemsjukvård fått första dosen.

– Det är några strökunder kvar där. Nästa vecka börjar vi med dos två på något äldreboende och de kunder som är kvar i hemsjukvården, säger Anna-Lena Bryntesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom Eda kommun.

– Vi börjar också med personalen, där är vi behjälpliga regionen som utför den.

Hon säger att det mesta har löpt på utan problem, det som är ett problem är logistiken.

– Det tar lång tid att åka mellan kunderna, så det är en utmaning. Men jag måste säga att vi har en fantastisk personal.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda när ni började?

– Ja, tillräckligt beredda. Vi hade en vaccinationsplan klar före jul, men fick tidigarelägga den. Det är klart att det sliter, för vi ska samtidigt utföra den vanliga vården.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Ja, så nöjda vi kan. Det är klart, det gick snabbt och en del saker var inte helt färdiga och har kommit information efter hand. Hade det varit optimalt så hade allt varit färdigt före, men när vi drog i gång kunde vi garantera patientsäkerheten, säger Anna-Lena Bryntesson.

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Nej, det hade vi inte kunnat göra. Vi började första vardagen efter nyår och då visste vi knappt om det fanns vaccin. Så det hade inte varit möjligt.

Filipstad

Åsa Andersson, chef för socialförvaltningen i Filipstads kommun
Åsa Andersson, chef för socialförvaltningen i Filipstads kommun Foto: Lena Richardson

Hur många har vaccinerats i din kommun?

– Till i dag har 207 personer vaccinerats hos oss. Resten av veckan tillkommer 110 personer som ska vaccineras.

– Vi har inte kommit igång med vaccination av personal, det börjar nästa vecka.

Hur många doser har ni fått?

– Vi har fått så många doser som i antalet vaccinerade.

– Vi använder alla doser vi får och gör ett bra förarbete för att veta hur många vi ska beställa. De som är bokade för vaccination kan bli sjuka på vaccinationsdagen, eller att det händer något annat som gör att man inte kommer. Då har vi en backup-lista så att man kan ringa in någon annan.

När började ni?

– Vi startade vaccineringen vecka två, 14 januari. Planen var från början att vi skulle starta vecka 3 men det tidigarelades en vecka.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Jag tycker att det har fungerat jättebra utifrån förutsättningarna. Det är nytt för alla, mycket som ska ske på kort tid och det är viktigt att det blir rätt. Vaccinet måste hanteras på ett särskilt sätt och alla vaccin hanteras på olika sätt. Jag är väldigt nöjd med samverkan med regionen.

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Nej, det bedömer jag inte. Vi började förbereda oss före jul när vi visste att ett vaccin var på väg att bli godkänt. Från början var informationen att vi skulle få vaccin från vecka tre, men sedan blev det tidigarelagt. Vi riggade organisation för det och jag tror inte att vi hade kunnat börja tidigare.

Forshaga

195 brukare har hittills vaccinerats i Forshaga.
195 brukare har hittills vaccinerats i Forshaga. Foto: Pontus Lundahl/TT

Hur många har vaccinerats i din kommun?

– Jag vet inte hur många invånare som har vaccinerats (många som bor här arbetar också i Karlstad i äldreomsorgen) men i min verksamhet så har vi vaccinerat 60 personal (hos Region Värmland) och 195 brukare (särskilt boende och personer med hemsjukvårdsinsatser). Just nu planerar vi vaccination av de äldre i kommunen som har hemtjänstinsatser. De vaccineras nästa vecka, skriver Marita Edlund, vård-och omsorgschef, i ett mejl till NWT.

Hur många doser har ni fått?

– Vi fick så många doser som vi beställde och har använt allt till vaccination.

När började ni vaccineringen?

– Vi började i måndags, 18 januari.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda?

– Vi var förberedda och det har gått väldigt bra.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Vi är jättenöjda med samarbetet och hjälpen från Region Värmland. Samt informationen både från Smittskydd Värmland och Region Värmland. Vi arbetar enligt plan i fas 1. Tror vi kan påbörja fas 2 senast vecka 8 om vaccinleveranserna fungerar så bra som hittills.

Med facit i hand - hade ni kunnat börja tidigare?

– Vi hade inte kunnat börja vaccinera tidigare då det krävs en del logistik.

Grums

225 äldre har vaccinerats i Grums kommun.
225 äldre har vaccinerats i Grums kommun. Foto: Marie Blomgren

Hur många har vaccinerats i Grums kommun?

– Vi är färdiga på våra säbo och hemtjänst med hemsjukvård, så sammanlagt har vi vaccinerat 225 doser, säger Yvonne Nordenberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Grums kommun.

30 anställda vaccinerades förra veckan och 40 vaccineras den här veckan.

Hur ser fördelningen ut mellan äldre och personal?

225 äldre har vaccinerats och, till och med den här veckan, 70 anställda.

Hur många vaccindoser har ni fått?

– Vi har fått 225.

När började ni vaccinera?

– Vecka 2 började vi, på måndagen.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda?

– Ja, vi hade fyra väldigt erfarna distriktssköterskor, annars hade det inte fungerat. Vi fick in två distriktssköterskor som är pensionärer. Jag tycker att det har gått väldigt bra och det har varit väldigt positivt ute i bygden också.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Vi har haft en hel del frågor, men vi har fått svar väldigt snabbt från regionen. Det betyder mycket för oss, så att det inte stannar upp.

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Nej, det tror jag inte.

Hammarö

Hammarö kommun hade fram till torsdagen fått 335 vaccindoser.
Hammarö kommun hade fram till torsdagen fått 335 vaccindoser. Foto: Tommy Andersson

Hur många har vaccinerats i din kommun?

– Till dagens datum och detta klockslag har 240 äldre vaccinerats (särskilt boende och hemtjänst samt 70 personal men detta har skötts via regionen). Vi har fått ytterligare 80 doser i dag som kommer att ges till de äldre denna vecka, skriver socialchef Aniko Andersson Persson i ett mejl till NWT.

Hur många doser har ni fått?

– Vi har fått totalt 335 doser till dagens datum och detta klockslag.

När började ni vaccineringen?

– Vi gav den första vaccinationen 12 januari.

Upplever ni att ni var tillräckligt förberedda?

– Ja så gott det går i denna pågående pandemi. Utifrån den information och riktlinjer som vi har fått till oss. Våra sjuksköterskor tar ett stort ansvar med stort engagemang, många av dem har gått på utbildning för just att kunna ge vaccin mot covid-19 så fort det fanns möjlighet till det. Jag är jättestolt över vårt arbete och tacksam för alla sjuksköterskor och andra inblandade för att vi lyckas så bra.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Återkopplingen jag får är att det finns ett gott samarbete och bra arbetsklimat.

Med facit i hand - hade ni kunnat börja tidigare?

– Nej, med facit i hand hade vi inte kunnat börjat vaccinera tidigare. Vaccinationsstart var planerad egentligen till vecka 3, vi startade ändock en vecka tidigare än planerat – det räckte gott och väl. Jag är stolt över att vi kunde starta en vecka tidigare än planerat datum. Det visar att medarbetarna är väl förberedda, flexibla och vill göra sitt bästa för att komma vidare mot en positiv framtid gällande pandemin. Det är en stor apparat och kommuner var beroende av vilka direktiv och när de direktiven kommer.

Hagfors

Maria Persson är socialchef i Hagfors kommun
Maria Persson är socialchef i Hagfors kommun Foto: Hagfors kommun

Hur många har vaccinerats i din kommun?

– 570 till och med denna vecka, säger Maria Persson socialchef Hagfors kommun.

Hur ser fördelningen ut mellan äldre och personal när det handlar om antalet vaccinerade?

– 470/100

Hur många doser har ni fått?

– 570

När började ni?

– Den 5 januari.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda?

– Ja, sedan behövs omfallsplaner utifrån tillgång på vaccin för att tillvarata de doser vi får möjlighet att ge.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Ja, en pågående process som kräver löpande samverkan.

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Nej

Karlstad

 Peter Nylander, vaccinationsansvarig Karlstads kommun.
Peter Nylander, vaccinationsansvarig Karlstads kommun. Foto: Lisa Olaison

Hur många har vaccinerats i din kommun, fördelat mellan äldre och personal?

– 1250 personer totalt, 1000 äldre och 250 personal. Alla särskilda boenden är klara och 180 kunder med hemtjänst varav 40 är hushållsnära kontakter. Nästa fredag har 800 äldre fått dos två.

Hur många doser har ni fått?

– Vi har fått de doser vi beställer vecka för vecka, så 1250 hittills.

När började ni?

– Karlstad var först ut söndag den 27 december.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda?

– Ja, men vi har vridit på logistiken under tiden. Vi började med det enkla, vårdboenden, och fortsatte med utmaningen med vaccination i hemmen i vintersnöslasket. Vi lär oss under tiden.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Ja det är vi. Samarbetet med Region Värmland har fungerat jättebra.

Med facit i hand; hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Nej. Det var planerat att vi skulle börja vaccinera 18 januari men började 27 december, så tre veckor tidigare. Vi låg bra med i planeringen men fick speeda upp det. Vi fick bara 200 doser första veckan så vi hann med bra.

Kil

 Kils kommun har använt i stort sett alla vaccindoser man fått.
Kils kommun har använt i stort sett alla vaccindoser man fått. Foto: Peter Bäcker

Kils kommun har använt nästan alla 90 vaccindoserna man har fått hittills.

Hur många har ni vaccinerat i Kils kommun så här långt mot covid-19?

– Bortsett från någon ströperson ska hela säbo vara klart i dag, räknar vi med, och det borde innebära i runda slängar någonstans 80 personer. Sedan har vi vaccinerat personalgrupper inom säbo, 30 förra veckan och vi skulle klara 40 denna veckan. Hemtjänsten planerar vi att gå i gång med vecka 4-5, säger Torbjörn Bood, sektorchef äldre i Kils kommun.

Hur många doser har ni fått?

Efter att ha kollat siffran återkommer Torbjörn Bood mejlledes med att Kil har fått 90 doser och att ett fåtal är kvar att administrera. De doserna har gått till äldre på särskilt boende. Regionen har vaccinerat personalen.

När var det ni började vaccinera?

– Förra veckan, så vi är i uppstartsfasen.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda när ni började vaccinera?

– O ja! Hängslen, rem, flytväst, hjälm allt! Vi la ner ett rekorderligt jobb på att göra en plan som vi skulle hålla oss till och det är väl orsaken till att det finns andra kommuner i länet som är lite före oss.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Ja, det har rullat på väldigt väl. Hela processen under det här året har varit väldigt bra.

Med facit i hand, hade ni kunnat börja vaccinera tidigare?

– Ja! Men vi skulle säkra för patientsäkerheten och se till att vi gör saker rätt och inte hamnar i problem där vaccinationsdoser förfars och annat då. Hade vi bara struntat i säkerhets- och trygghetsaspekterna så kunde vi naturligtvis ha dundrat på, men nu väljer vi som sagt var och säkerheten först.

Kristinehamn

Kristinehamns kommun
Kristinehamns kommun Foto: Felix Borgsten

Hur många har vaccinerats i kommunen?

– 515 personer hittills och ytterligare 60 personer i morgon. I huvudsak är det brukare, säger Eva Lotta Lindskog, socialchef i Kristinehamns kommun.

Hur många doser har ni fått?

– Vi fixar ungefär 250 doser i veckan. Vi talar om hur många doser vi vill ha och sedan är det upp till regionen att leverera det de har och fördela rättvist.

När började ni vaccinera?

– Den 4 januari gav vi den första dosen på särskilt boende. Vi var tidigt ute.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda?

– Ja. Trots att vi egentligen hade riggat för start vecka tre. Vi använder oss av pensionerade sjuksköterskor och de hade möjlighet att komma in två veckor tidigare.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Ja, det är vi. Det funkar bra. Vi kom i gång snabbt och har fått snurr på det.

Med facit i hand - kunde ni ha börjat tidigare?

– Det var inte så många dagar att spela på under jul- och nyårshelgerna. Någon kom i gång redan i mellandagarna. Men hade vaccinet kommit före jul hade vi fått rigga för det.

– Det var planerat att man skulle börja vaccinera här i Värmland den här veckan. När det dök upp doser i mellandagarna frågade man vilka kommuner som hade möjlighet, så vi startade vecka 1.

Munkfors

Vaccinering av vårdtagare inom hemtjänsten har inletts denna vecka.
Vaccinering av vårdtagare inom hemtjänsten har inletts denna vecka. Foto: Peter Nilsson

Hur många har vaccinerats i din kommun?

– Under denna och föregående vecka har vi vaccinerat klart med dos 1 på våra särskilda boenden Björkdungen och Björkbacken. Dos två kommer att ges efter tre veckor. Under denna vecka har vi även börjat vaccinera våra vårdtagare inom hemtjänsten, säger Malin Holm, medicinskt ansvarig sjuksköterska Munkfors kommun.

Hur ser fördelningen ut mellan äldre och personal när det handlar om antalet vaccinerade?

– I kommunens verksamhets omsorg och stöd finns cirka 350 vårdtagare (inklusive hushållskontakter) och cirka 200 medarbetare.

Hur många doser har ni fått?

– Cirka 100 stycken.

När började ni?

– Vecka två, 12 januari.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda?

– Ja, det tycker vi absolut. Vi har haft ett mycket bra samarbete med regionen och övriga kommuner i länet. Den samverkan som vi har haft har skapat en trygghet i en orolig tid. Sköterskorna känner sig väl förberedda och välinformerade om vaccinet och hur det ska hanteras.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Ja, vi är nöjda. Det som är ett orosmoment är om vi kommer att få den mängd vaccin som vi önskat. Hittills så har vi fått de mängder som vi har önskat.

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Ja, det hade varit möjligt om det hade funnits tillgång till vaccin.

Sunne

Sunne kommunhus.
Sunne kommunhus. Foto: Fredrik Finnebråth

I Sunne kommun påbörjades vaccineringen under vecka 2. Då fick 110 personer första dosen. Denna vecka har 135 fått spruta ett.

– På särskilt boende är vi klara med första dosen, så nu har vi gått över på hemstjänstkunder, säger Ulla Engström, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom Sunne kommun.

När det kommer till personal så har hittills åtta sköterskor, som jobbar som vaccinatörer, fått vaccinet.

– I eftermiddag (läs torsdag) så ska vi planera fortsättningen. Det är inbokat från och med nästa vecka, men det kan bli tidigare.

De doser som anlänt till kommunen har också använts.

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda att börja vaccineringen?

– Ja, det var vi. Första beskedet var att vi skulle börja vecka 3. Det hade vi riggat för, men så frågade regionen om vi kunde börja tidigare och det klarade vi. Men eftersom vi tar distriktssköterskor från ordinarie verksamhet så krävs det en del planering.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Ja, jättenöjda. Vi har ett bra samarbete och regelbunden kontakt med regionen, säger Ulla Engström.

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Hade vi fått info tidigare, så hade vi kunnat det. Men någon sådan information hade ingen. Nu började vi en vecka tidigare än planerat.

Storfors kommun

Storfors började vaccineringen denna vecka
Storfors började vaccineringen denna vecka Foto: Amanda Thorén

Storfors stabsorganisation har gemensamt besvarat frågorna via mejl.

Hur många har vaccinerats i din kommun?

– 55

Hur ser fördelningen ut mellan äldre och personal när det handlar om antalet vaccinerade?

– Vi har hittills enbart vaccinerat kunder på särskilt boende och i hemsjukvård.

Hur många doser har ni fått?

–55

När började ni?

– Måndag 18 januari

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda?

– Ja

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Ja

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Nej

Säffle

Sylvia Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Säffle kommun.
Sylvia Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Säffle kommun. Foto: Jenni Jansson

Sylvia Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har svarat på NWT:s frågor via mejl.

Hur många har vaccinerats i din kommun?

“170.“

Hur ser fördelningen ut mellan äldre och personal?

“135 äldre, 35 personal.”

Hur många vaccindoser har ni fått?

“170. 225 doser beställda till v 4.”

När började ni vaccinera?

“Torsdag 14/1 (v 2).”

Upplevde ni att ni var tillräckligt förberedda?

“Ja.“

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

“Ja, det fungerar bra.“

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

“Ja, några dagar kanske.“

Torsby

I Torsby kommer vårdpersonal att börja vaccineras under fredagen om allt går enligt plan.
I Torsby kommer vårdpersonal att börja vaccineras under fredagen om allt går enligt plan. Foto: Morgan Bäckvall

I Torsby kommun inleddes vaccination under vecka 3. Alla på särskilda boenden har fått första dosen.

– Och vi har påbörjat hos kunder i hemmen. Den här veckan kan vi nog vaccinera 225 personer. Så det gör över förväntan, även om det har varit lite besvärligt väglag i den norra delen av kommunen, säger Annemor Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom Torsby kommun.

Hur många doser har ni fått?

– Vi har fått de doser som vi beställt. I dag (läs: torsdag) gjorde vi en komplettering av doser som vi också kommer att få.

Annemor Olsson säger att man var förberedda när vaccineringen väl drog i gång.

– Vi har haft en bra förberedelsetid. Nästa vecka kommer vi att kunna vaccinera ännu fler. Dos ett kommer vi ge denna och kommande två veckor. När det är klart har vi vaccinerat uppåt 700 personer. Sedan ger vi dos två under veckorna 6–8.

När det kommer till vaccinations av personal är läget såhär:

– Vi har fått besked att personal kommer att erbjudas vaccination i morgon (läs: fredag) eftermiddag av Regionen. Så nu verkar det vara på gång, men jag vet inte i vilken omfattning och mängd.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Det har fallit på plats mer och mer. Det är inte enkelt, men vi har en bra samverkan i norr där driftledare, vårdcentralernas chefer och medicinskt ansvarig sjuksköterskor är med på möten för att få en gemensam planering. Nu håller vi tummarna för att vi får de doser vi räknar med, för vi har bemannat med vaccinatörer som står redo.

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Vi hade kunnat börja tidigare, men många vaccinatörer var lediga under jul och nyår. Vi kände att vi inte ville stressa fram något och återkalla ledighet. Vi var trygga i den verksamhet vi har här. Vi håller fast i den planering vi har och kommer att vaccinera undan ganska intensivt.

Årjäng

I Årjäng planerar man att vaccinera ungefär 100 personer i veckan.
I Årjäng planerar man att vaccinera ungefär 100 personer i veckan. Foto: Peder Kaldal

I Årjängs kommun drog vaccineringen i gång under vecka två. Hittills har cirka hundra personer på särskilt boende fått den första dosen. Alla doser som levererats till kommunen så här långt har använts.

– Allt går enligt plan. Näst på tur står de som har hemtjänst och hemsjukvård samt dess hushållskontakter, vilket är ungefär 400–500 personer. Det går parallellt med de som får andra dosen, säger Jessica Bergman, stöd- och omsorgschef.

Hon tillägger att i nuvarande planeringen finns att vaccinera ungefär 100 personer i veckan.

Kommunen jobbar också på att få till vaccinering av personalen, enligt den prioriteringsordning som tagits fram tillsammans med regionen.

Är ni nöjda med informationen och samordningen av vaccineringen?

– Ja det är vi. Samverkan med regionen och smittskydd har fungerat bra under hela pandemin.

Med facit i hand: hade ni kunnat börja vaccinera tidigare än ni gjorde?

– Ja, kanske nån vecka, men det har varit en gedigen planering. När instruktionen kom att alla inom hemtjänst och hemsjukvård också skulle ges vaccin i kommunal regi, även de som har sparsamma insatser, så blev det ett större inventeringsjobb att göra än vi räknat med från början. Det är inte som planeringen inför den vanliga influensan där vi bara vaccinerar de som inte kan ta sig till vårdcentralen, säger Jessica Bergman.

Därtill tillkommer en riskanalys, när vissa ska ha sin första dos så ska andra ha nummer två.

– Hur ser leveranser och resurser ut? Det har krävts den här tiden för att inte sätta oss i en sits vi inte kan hantera.

Artikeltaggar

ArvikaCoronavirusetEda kommunFilipstadForshagaGrumsHagforsHammaröKarlstadKilKristinehamnMunkforsRegion VärmlandStorforsSunneSäffleTorsbyVaccinationVård och omsorgVärmlands länÅrjäng

Så här jobbar Arvika Nyheter med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.