• idag
  26 jan
  -4°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • onsdag
  27 jan
  -6°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  28 jan
  -6°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  29 jan
  -5°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  30 jan
  -5°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Insändare: Arvika har största skattehöjningen 2021

Insändare
PUBLICERAD:

Känns detta bra Peter Söderström och Socialdemokraterna? Arvikas skattehöjning med 94 öre är den största höjningen 2021 bland Sveriges 290 kommuner. Det är bara 8 kommuner som höjer skatten, medan 10 sänker den. Övriga kommuner lämnar skatten oförändrad. För mig känns Arvikas stora skattehöjning i dagsläget absolut fel!

I nyhetsartikeln om detta i ”Dagens Samhälle” står bland annat: ”Skatteintäkterna blir inte så hårt drabbade som befarat, och tillsammans med tillskott av statsbidrag i aldrig förut skådad mängd resulterar det i glädjeekonomi. För kommunsektorn som helhet väntas det största ekonomiska överskottet någonsin.”

I juni, när Kommunfullmäktige fattade beslut om skattehöjningen, var läget helt annorlunda. De besparingar vi kunnat enas om var inräknade i budgeten, och ändå saknades 50 miljoner för att få denna i balans, vilket är ett krav. De 94 örena var den minsta skattehöjning som skapade balans i budgeten. Därför röstade jag då för denna. Vi blev också överens om att skattehöjningen kunde tas upp till ny prövning, om de ekonomiska förutsättningarna ändrades tydligt.

Det har de enligt min bedömning gjort! Högre skatteintäkter än förväntat och ett flertal extra statsbidrag som kompensation för coronakostnader har gett Arvika en bättre ekonomi än som förutsågs vid skattebeslutet, precis som för övriga kommuner.

För mig är det då naturligt att diskutera om man kan minska eller helt undvika att höja skatten för 2021. Detta alldeles särskilt som VA-avgifterna samtidigt kommer att höjas kraftigt. Varför var ni Socialdemokrater inte beredda att ta den diskussionen?

Det var en diskussion vi kunde haft utan att diskutera ytterligare besparingar. De extra tillskotten till ekonomin räcker för att överväga en lägre eller helt utebliven skattehöjning.

En låg skatt ger bättre ekonomiska förutsättningar för företagen och ger Arvikaborna större möjligheter att själva styra sina liv. Det skapar också en positiv bild av Arvika. Under Socialdemokratiskt styre har Arvika nu gått från att ha Värmlands lägsta skatt till en skatt på eller över medel bland Värmlands kommuner. För oss Liberaler är det en utveckling som går åt fel håll!

Det är sant att ekonomiska utmaningar även är att vänta åren framöver, men i dagens turbulenta läge kan man inte veta hur ekonomin kommer att utvecklas. Då är det lämpligt att ta beslut för ett år i taget och inte ta in medborgarnas pengar ”för säkerhets skull”.

Jag anser också att äldreomsorgen behöver förstärkas kraftigt, vilket coronapandemin visat med stor tydlighet. Hur vi ska finansiera detta får vi ta ställning till när det finns en plan med lämpliga åtgärder som kostnadsberäknats. Då kan det eventuellt behövas en skattehöjning, men det får vi ta ställning till när underlaget finns.

Min grundinställning är att kommunen ska ta ut skatt som finansierar en god välfärd och annan viktig samhällsservice, men inte ta ut skatt ”för säkerhets skull”. Medborgarna ska i första hand själva besluta om sina egna, intjänade pengar. Beslutet att höja skatten med 94 öre för 2021 är enligt min mening i första hand just ett beslut om skatt ”för säkerhets skull”. Störst skattehöjning i Sverige! Och absolut fel!

Gösta Frödin (L)

Svar direkt

Alla argument som Gösta Frödin lyfter upp i sin insändare har debatterats tidigare. Det kokas soppa på magra spikar och skivan som spelas i bakgrunden verkar ha hakat upp sig. Låt oss nu en sista gång reda ut detta.

Gösta-Argument: ”Högre skatteintäkter än förväntat och ett flertal extra statsbidrag som kompensation för coronakostnader har gett Arvika en bättre ekonomi än som förutsågs vid skattebeslutet, precis som för övriga kommuner.”

Fakta: Det som påstås gäller för år 2020, inte för 2021. Budgeten handlar om 2021. Det vi vet är att 1) vi kommer att få 16,8 miljoner extra 2) befolkningen har minskat och det gör att intäkterna blir ca 6 miljoner lägre, dvs de 16,8 blir då drygt 10 miljoner 3) vård och omsorg kommer att få drygt 13 miljoner i riktade statsbidrag för äldreomsorgen, det vill säga pengar som vi får för att göra något vi inte gör idag. Extra för äldreomsorgen.

Gösta-Argument: ”VA-avgifterna kommer att höjas kraftigt”.

Fakta: För några år sedan sänktes VA-avgiften och nu höjs den. VA-avgiften är ett nollsummespel där kostnaderna ska motsvara utgifterna. Det är hårt reglerat i lag och ger inget utrymme för politiker i Arvika att komma med eget ”hittepå”.

Gösta-Argument: ”De extra tillskotten till ekonomin räcker för att överväga en lägre eller helt utebliven skattehöjning.”

Fakta: För att inte behöva göra stora besparingar kom vi fram till att vi behövde utöka budgeten med 50 miljoner kronor vilket med det vi visste i juni motsvarade en skattehöjning med 94 öre. Med de ovan nämnda 10 miljonerna inräknat fattas ändå ca 40 miljoner i Göstas resonemang.

Sossarnas-Åsikt: Det är för lite för att anse att det är en avsevärd förändring mot vad vi visste i juni.

Gösta-Argument: ”Under Socialdemokratiskt styre har Arvika nu gått från att ha Värmlands lägsta skatt till en skatt på eller över medel bland Värmlands kommuner.”

Fakta: Skatten i Värmlands 16 kommuner spänner från Karlstads 32:95 till Hammarös 34:80. 9 kommuner i Värmland har högre skatt än Arvika och 6 kommuner har lägre skatt än Arvikas 33:64.

Gösta-Argument: ”Då är det lämpligt att ta beslut för ett år i taget och inte ta in medborgarnas pengar ”för säkerhets skull”.”

Sossarnas-Åsikt: Vi håller med till 100 procent, budgeten gäller ett år i taget, strategisk plan tre år, nu inleder vi 2022 års budgetprocess.

Gösta-Argument: ”äldreomsorgen behöver förstärkas kraftigt, vilket coronapandemin visat med stor tydlighet.”

Sossarnas-Åsikt: Klassisk Gösta-retorik! Att både ha kakan och äta upp den. Ingen är så skicklig som Gösta på att använda sig av den metoden. Brösttoner om den hemska skattehöjningen (som Gösta röstade för) samtidigt som det talas om kraftiga förstärkningar inom äldreomsorgen. Seriöst! Vi höjer skatten för att slippa göra besparingar inom äldreomsorgen och andra viktiga verksamheter.

Gösta-Argument: ”Medborgarna ska i första hand själva besluta om sina egna, intjänade pengar.”

Sossarnas-Åsikt: I vårt socialdemokratiska samhälle som bygger på jämlikhet, frihet och solidaritet så har undersköterskan råd att få en ny höftled när den gamla är utsliten av hårt arbete. Svetsaren på Verken har råd med en förskoleplats på Galaxen till dottern och du och jag behöver inte betala bom-peng när vi åker över Skasåsbron.

Gösta-Argument: ”Beslutet att höja skatten med 94 öre för 2021 är enligt min mening i första hand just ett beslut om skatt ”för säkerhets skull”. Störst skattehöjning i Sverige! Och absolut fel!”

Sossarnas-Åsikt: Den borgerliga oppositionen har slagit sig för bröstet. Gått ut i Arvika Nyheter och meddelat att de kommer att tuffa till sig. De påstår sig ha en egen budget, fast den är det ingen som får se. (Varför inte?) Det enda ”skarpa förslaget” kommer ifrån (M) och det heter ”förskola i ur och skur” med två barngrupper i samma lokal där ena gruppen är ute på förmiddagen och den andra är ute på eftermiddagen och vips så behöver vi bara hälften så mycket förskolelokaler.

Gösta, verkligheten hanteras med faktiska pengar och konkreta handlingar och inte med svepande formuleringar. Vi Socialdemokrater värnar vår gemensamma välfärd och vi har visat det genom att skjuta till pengar till vård, skola och omsorg i den budget som gäller nu.

Socialdemokraterna

Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.