Insändare: I maktens korridor

Insändare
PUBLICERAD:

I Arvika Nyheter, 6/11, kan man läsa hur Kommunalrådet, Johanna Söderberg, beskriver hur hon haft möte med en arbetsgrupp i kris innanför stängd dörr. Man kan undra om det viktigaste för en arbetsgrupp i kris är att dörren är stängd och att problemen som tas upp ska stanna där? Förmodligen inte. Ropet på hjälp som yttrade sig i en skrivelse till kommunstyrelsen (som är chef över kommunchef och ytterst ansvariga för arbetsmiljön) kanske var ett desperat försök att få politiken att få upp ögonen för vad som händer och vilket ledarskap som bedrivs på högsta nivå i kommunen. Vart menar Söderberg att de annars skulle ha vänt sig? Det även kan tolkas som ett medvetet val att inte lyfta skrivelsen på kommunstyrelses sammanträde eftersom den då blir allmän handling.

Varför väljer kommunalrådet att inte se och inte höra samt att lita blint på den högsta tjänstemannen vars ledarskap kritiserats?

Vidare beskriver Söderberg att allmänna utskottet (AU) inte är inne i enskilda personalärenden. Det kan då tyckas märkligt att AU sammanträtt dubbelt så många gånger de senaste månaderna med motivering aktuell information om personalärenden m m. Det är konstigt hur politikerna som är de högsta arbetsgivarrepresentanterna kan blunda för dålig hantering av personalärenden och arbetsplatser i kris. Oavsett om medarbetarna är viktiga eller inte så borde kostnaderna (sjuklön, utköp m.m.) och produktionsbortfallet vara viktigt att agera på eftersom kommunen bedrivs med skattemedel och begränsade sådana. Det ska i slutändan generera ett mervärde för de som bor i kommunen. Kommuninvånare ska inte behöva kräva lagenliga och korrekta beslut som tål insyn. Det ska redan finnas i en offentlig verksamhet. I dagens Sverige hade man hoppats att demokratin – folkstyret - och transparensen hade kommit längre i kommunerna.

Före detta Centerpartist i Eda

Svar direkt:

Ett möte jag har med en arbetsgrupp som har problem är inget jag som arbetsgivarrepresentant redovisar i media. Vill gruppen själv offentliggöra det, är det upp till dom att göra det.

Arbetsmiljöproblem inom kommunen behandlas i Allmänna utskottet inte i Kommunstyrelsen, och sällan på individnivå eftersom det är ett chefsansvar.

Allmänna utskottets politiker som är ansvariga för att vi har en bra arbetsmiljö tar dessa frågor på stort allvar, därför har antalet möten utökats.

JohannaSöderberg

Kommunstyrelsens ordförande

Eda kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.