Replik: Glaskogen är ett guldkorn att vårda och glädjas åt

Insändare
PUBLICERAD:
"Att inte ta det ansvar för Glaskogen som kommunerna åtagit sig innebär visserligen minskade utgifter men en ännu större minskning av intäkterna", skriver insändarskribenten.
Foto: Tommy Andersson
Din insändare, Daniel Kristensen, utmanar mig som gammal lärare. Ekonomi definieras som läran om hushållande med begränsade resurser. Budget är en plan för framtiden, ett verktyg att styra ett företags eller ett hushålls ekonomi.

Fyra kommuner har tagit på sig ansvaret att hålla naturreservatet tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Till detta behövs både människor och maskiner. Det betyder utgifter. Utgifter kräver intäkter.

Varför har kommunerna ställt upp på detta? För att ge kommuninnevånarna möjlighet att vandra i och uppleva den storslagna naturen, lugnet och harmonin som den inspirerar till. Givetvis välkomnas även alla andra. Turismen är en viktig och växande inkomstkälla.

Stiftelsens inkomster kommer till stor del från den service vi erbjuder våra besökare. Ju mer och bättre service vi kan ge desto större inkomster. De största intäkterna från turisterna i Glaskogen hamnar ändå inte i vår kassa utan hos andra näringsidkare och verksamheter i närområdet och längs resvägen. Det blir intäkter i andras budgetar som letar sig vidare till kommunernas kassor.

Det vi beskrev vid den dragning du hänvisar till var följande: Antalet besökare har stadigt ökat, utgifterna för skötseln av leder mm ännu mer. Kommunernas insatser har legat på samma nivå i flera år. Resultatet är ett minskande investeringsutrymme.

Alla företagare vet att ökade inkomster kräver ökade investeringar.

Coronaårets besökstapp gjorde situationen akut.

Att inte ta det ansvar för Glaskogen som kommunerna åtagit sig innebär visserligen minskade utgifter men en ännu större minskning av intäkterna. Daniel, man prioriterar inte bort en inkomtskälla.

Glaskogen är ett guldkorn att vårda och glädjas åt.

Nils-Gunnar Andersson

Ordf i Stiftelsen Glaskogen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.