Replik: Naturreservat eller parkhall inte högst på priolistan

Debatt
PUBLICERAD:
Daniel Kristensen.
Foto: Linus Carle

Nils-Gunnar Andersson skriver att kommunen tagit på sig ansvaret för drift och skötsel och därmed också kostnaderna. Det stämmer, men hur det skall göras är vi inte överens om. Jag minns när ni presenterade verksamheten för kommunstyrelsen för något år sedan, jag reagerade på er syn vad en budget var. Ni menade att Glasskogen behövde mer pengar för att det inte fanns någon vinst. Det gjorde det, men vinsten och överskottet från intäkterna gick nämligen till investeringar och projekt.

Jag menar att man i först och främst måste veta att en budget är: Att hushålla med begränsade resurser. Finns pengarna inte måste man då se över kostnaderna, och i detta fall fanns det inte utrymme för nya projekt och idéer.

Så ser det ut på många håll i år, man måste anpassa sin investeringar, personalkostnader och projekt efter läget, så borde även Glaskogen göra.

En kommun skall i första hand bedriva kärnverksamhet såsom trygghet, skola och vård och omsorg. När den fungerar kan man prioritera var vi skall lägga resten av pengarna men ett naturreservat eller parkhall kommer inte först.

Daniel Kristensen

Kristdemokraterna i Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.