Replik: Så fungerar det med kommunala bolagen

Debatt
PUBLICERAD:
Hans Karlsson
Foto: Kerstin Herö

Tommie Johansson frågar i en insändare den 21 oktober varför Arvika kommun har så många bolag. Det enkla svaret på frågan är att bolag har bildats för olika specifika ändamål, Arvika Fjärrvärme för fjärrvärmedistribution, Arvika Fastighet ansvarar för lägenheter och lokaler et cetera.

Bolagen har sex ordinarie styrelsemöten per år, varje styrelse består av 7-9 ledamöter varav en ordförande och två vice ordförande I flera fall har ledamöterna, totalt 32 personer, flera uppdrag. Dessutom hanteras flera bolag av samma styrelse, till exempel har Arvika Teknik, Arvika Fjärrvärme och Arvika Kraft gemensam styrelse och håller gemensamma styrelsemöten för effektiv styrning och för att begränsa kostnader.

De personer som utgör styrelse för moderbolaget, Arvika Stadshus AB, är samma personer som sitter i styrelserna för Arvika Lokal och Mark och för bolaget som äger gjuterifastigheten. Möten hålls i direkt anslutning till varandra. Koncernen arbetar kontinuerligt för att se över och effektivisera organisationen, vilket kan innebära att bolag både kan nybildas och avvecklas beroende på behov.

Hur våra förtroendevalda väljer att organisera styrningen av kommunal verksamhet har jag, som tjänsteperson, inga synpunkter på. Det är ändå möjligt att konstatera att om man inte styr verksamheten via bolagsstyrelser så gör man det i den kommunala förvaltningen och då med politisk representation i nämnder eller utskott. Det går inte med säkerhet att säga något om hur det skulle påverka antalet förtroendevalda.

När det gäller internt köp av el från Arvika Kraft har det ända sedan köpet av kraftstationerna, varit meningen att också använda den egenproducerade, lokalproducerade, ursprungsmärkta och gröna elen för kommunens egen förbrukning. Syftet har varit att säkerställa en hållbar energileverans med miljöprofil där vi också får ett ökat oberoende. Vi utreder nu de lagliga förutsättningarna för att genomföra detta och ser då bland annat på hur andra kommuner har gjort.

Hans Karlsson

Kommundirektör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.