Debatt: Skattehöjning – ett måste

Debatt
PUBLICERAD:
Zara Hedelin och Mattias Forsberg.

Under flera år så har vi kunnat se underskott inom lärande och stöd och vård och omsorg. Vänsterpartiet har påtalat de brister som uppstår när budgetpiskan viner över såväl anställda som brukare och problematiken med underfinansierade verksamheter. Vi har kunnat se hur nattpersonal demonstrerat mot försämrade rättigheter, dessa försämringar gjordes i kölvattnet av den, redan då, försämrade ekonomin. Resten av Arvikas politiker lägger huvudet på sned när de röda siffrorna redovisas och förhåller sig likgiltigt allmängiltigt med att konstatera att "det var ju synd!" och pratar om att verksamheterna måste effektiviseras. Då pratar vi inte enstaka gånger, vi pratar om nästan vartenda år.

Att skatten höjs så mycket som den gör nu hade lätt kunnat undvikas om inte denna arrogans hade varit så förhärskande för bara några år sedan. Nu sitter folkvalda med besparingsförslag som att de av oss i kommunen som behöver sondmatning ska betala avsevärt mycket mer ur egen ficka vilket är förödande för såväl brukare som anhörig. Detta förslag sa man dock nej till, men det ger perspektiv på hur farlig taktiken med tynande kommunala finanser är. Det är också tydligt att denna "kniven-mot-strupen"-mentalitet vad gäller budget varit högst oansvarig när det gäller kommunens krisberedskap sett till den pandemi vi nu befinner oss i.

"Alliansen" och Sverigedemokraterna tyckte tiden med ovisshet, strukturella underskott och underfinansiering var goda tider som gynnade kommunmedborgarna. Samtidigt lovas guld och gröna skogar medan finansiering totalt saknas. Bakom rökridåerna med att "skattehöjningar inte behövs" så står samma lag med hyveln inför en period som kräver reinvesteringar inom kommunens kärnuppgifter för att kommunen ens ska hålla på sikt. Den ambitionen finns inte hos Arvikas höger utan målet är att slänga ner vård, skola och omsorg i en köttkvarn med neddragningar och därefter yrka på privatiseringar när situationen är ohållbar. Detta har varit borgerlighetens taktik ända sedan år 2006. Året är dock 2020 och det misslyckade privatiseringsexperimentet har nått vägs ände, man kan inte leva ur hand i mun med tillfälliga statsbidrag. Problemet är att staten har retirerat från att finansiera den kommunala välfärden. Det är viktigare att sänka skatter för dem som redan har gott om pengar till exempel genom att avskaffa värnskatten. Mindre pengar in till staten leder till mindre pengar till kommunerna. Därför skyfflas ansvaret över på kommunerna att finansiera en god välfärd. Våra skattebetalare får betala för en statlig lågskattepolitik. Över hela Sverige så har denna nedmonteringspolitik fått rekordlågt förtroende.

Det finns en tydlig ironi i att pressbilden med alliansen tas i Arvikas kommunbibliotek. En av flera gemensamt investerade inrättningar, en av de få platser dit precis alla är välkomna oavsett saldo på kontot.

Zara Hedelin och Mattias Forsberg (V)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.