Replik: Gör om parkhallen till ungdomsgård

Debatt
PUBLICERAD:
Anders Skogberg, gruppledare SD i Arvika
Foto: Jonas Klint
Tack för en konstruktiv dialog Kenneth Johannesson (S). Du gör det svårare att föra oppositionspolitik mot er. Men jag har skyldighet mot våra väljare och jag hoppas du förstår det.

Kenneth, det är inte lätt för varken dig eller mig att få hela partiet att gå i takt. Ni är också missnöjda när små grupper kommer i kläm eller förfördelas som du skriver. Apropå det, tack för att ni tog er förnuft tillfånga och slutligen följde oss genom att säga nej till vindkraft i Stömne.

Det var synd att ni inte också ändrade inställningen beträffade ungdomsgården och följde vår linje att bevara ungdomsgården, men där försvann cirka två miljoner kronor från verksamheten till ungdomarnas, polisens och vår partis sorg. Jag talade med ungdomar i somras som har A-traktorer, som alltså är mellan 16–18 år. En klar majoritet som är skötsamma bilburna ungdomar som inte har någonstans att träffas. Det skall väl inte vara så att de måste hålla på med sport för att ha någonstans att ta vägen i Arvika på fritiden? Nu hoppas jag att de styrande S tar sitt förnuft tillfånga. Vi kommer stötta er om ni gör om Parkhallen till ungdomsgård och grusplanen nedanför som historisk traditionell mötesplats för ungdomarna med A-traktorer.

Helt felaktigt talas det om ungdomar som förknippas med väsen, nedskräpning och fylla. Arvika kommun har på grund av dessa valt att stänga av en stor del av stan på nätterna och placerat utevakter på helgerna som innan årets slut förmodligen har kostat kommunen upp emot en halv miljon kronor. Det är inga ungdomar! Utan det är myndiga vuxna människor (har körkort) där det är ett litet antal av dessa som förstör för övriga. Vad fick dessa individer för uppfostran? De är en onödig belastning för vårt gemensamma samhälle. Dessa få vuxna individer borde kraftfullt punktbevakas och straffbeläggas.

Det är anmärkningsvärt att S-arbetarkommun tillät att LSS-personal blev tvungna att gå ner i lön. Har du någon gång hört talas om att kommunals löntagare fått sänkt lön?

Att majoriteten av invånarna i Högvalta blivit överkörda beträffande kommunalt VA är också märkligt. Styrande S borde ha kunnat hantera det bättre. Kommunfullmäktige fick endast ett förslag till VA-plan ELLER att ta stora vitesbelopp från Länsstyrelsen. Inga betydligt mer kostnadseffektiva och mindre omfattande förslag presenterades.

Till sist uttalade du, Kenneth, onsdag den 10 juli 2019 i AN att en total översyn måste göras av Överförmyndarnämnden till glädje för invånarna. I stället utformades en utvecklingsplan för ÖFN, med ansvaret för utformningen av den tjänsteman som varit ansvarig för den katastrofala ÖFN:s verksamhet under tio år. I denna plan fanns självklart ingen hantering av de förmodligen tusentals akter med fel. Därmed har en mindre grupp, dessutom utsatta, inte efter ditt uttalande för snart ett och halvt år sedan inte rättfärdigats. Var detta din (S) avsikt med översynen att glida undan ansvaret för denna lilla grupp?

Kenneth, det är tydligen inte lätt att få S-arbetarkommun att gå i takt för mindre grupper och utsatta medborgares rättfärdigande!

Anders Skogberg

Ordförande SD Arvika

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.